SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB’s styrelseråd (ud over rentebeslutningerne)

November 2011

Ekstern kommunikation

10-års-jubilæet for indførelse af eurosedler og -mønter

Den 21. oktober 2011 godkendte Styrelsesrådet som et led i aktiviteterne i forbindelse med 10-års-jubilæet for indførelsen af eurosedler og -mønter i januar 2002 en pressemappe, som om kort tid vil blive offentliggjort på websiderne for centralbankerne i Eurosystemet. Der vil senere blive lagt flere oplysninger om aktiviteterne i anledning af 10-års-jubilæet på ECB’s websted.

Markedsoperationer

Nyt program til opkøb af covered bonds

Den 3. november 2011 traf Styrelsesrådet beslutning om de tekniske vilkår for det nye program for opkøb af covered bonds. Denne beslutning blev meddelt i en pressemeddelelse, der blev offentliggjort samme dag på ECB’s websted.

Betalingssystemer og markedsinfrastruktur

Standarder for brug af centrale modparter i Eurosystemets operationer for forvaltning af valutareserver

Den 9. november 2011 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af "Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations". Disse standarder skal sikre, at udvælgelsen af udbydere af clearingtjenester for Eurosystemets operationer for forvaltning af valutareserver opfylder tre mål, dvs. at (i) Eurosystemet sikkert og effektivt bruger infrastrukturen; (ii) der er en sammenhæng med Eurosystemets bredere mål og lovbestemte opgaver på området clearing og afvikling, og (iii) at der er neutralitet over for clearingindustrien. Standarderne offentliggøres om kort tid på ECB's websted.

Programmet for Target2-Securities (T2S)

Den 17. november 2011 godkendte Styrelsesrådet rammeaftalen, som snart vil blive meddelt værdipapircentralerne, samt en pakke af finansielle incitamenter for dem, der er hurtige til at undertegne aftalen. Derudover godkendte Styrelsesrådet en ny udgave af brugerkravsspecifikationen og en opdatering af de generelle principper for T2S, og det vedtog afgørelsen ECB/2011/20 om fastsættelse af nærmere regler og procedurer for gennemførelse af kriterierne for værdipapircentralernes adgang til TARGET2-Securities-tjenesteydelserne. Der offentliggøres om kort tid mere information om dette på ECB's websted.

Offentliggørelse af en vurderingsrapport om EURO1

I august 2011 godkendte Styrelsesrådet konklusionerne på vurderingen af EURO1 – et betalingssystem i den private sektor for enkeltstående indenlandske og grænseoverskridende betalinger i euro mellem bankerne i EU. Den 4. november 2011 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af vurderingen. Rapporten og en pressemeddelelse om den findes på ECB’s websted.

Finansiel stabilitet og tilsyn

"Financial Stability Review - December 2011"

Den 17. november 2011 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af "Financial Stability Review – December 2011", som er en omfattende vurdering af kapaciteten i det finansielle system i euroområdet til at modstå negative påvirkninger. Rapporten omhandler også de primære årsager til, at den finansielle stabilitet udsættes for risici og gøres sårbar. Den offentliggøres efter planen på ECB’s websted medio december 2011.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om redningsforanstaltninger og genopretningstiltag for kreditinstitutter i Irland 

Den 21. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det irske finansministerium (CON/2011/84).

ECB’s udtalelse om en statsgaranti til dækning af visse lån ydet til Dexia SA og Dexia Crédit Local SA i Frankrig

Den 24. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det franske økonomi-, finans- og industriministerium (CON/2011/85).

ECB’s udtalelse om stabiliserende foranstaltninger og brobanker i Rumænien

Den 31. oktober 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Banca Naţională a României (CON/2011/86).

ECB’s udtalelse om realkreditlån i udenlandsk valuta og låneaftaler i forbindelse med fast ejendom til beboelse i Ungarn

Den 4. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det ungarske ministerium for nationaløkonomi (CON/2011/87).

ECB’s udtalelse om udvidelse af den irske stats garanti for kreditinstitutters godkendte forpligtelser

Den 7. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det irske finansministerium (CON/2011/88).

ECB’s udtalelse om Banco de Portugal's betaling af forøgelsen af Portugals IMF-kvote

Den 9. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det portugisiske finansministerium (CON/2011/89).

ECB’s udtalelse om tabskaution ved brug af udvidet medgiftsordning

Den 9. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af de danske Erhvervs- og Vækstministerium (CON/2011/90).

ECB’s udtalelse om ændringer af Lietuvos bankas’ regler om fordeling af overskud

Den 10. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af Lietuvos bankas (CON/2011/91).

ECB’s udtalelse om beskyttelse mod falskmønteri og om bevarelse af kvaliteten af kontanter i omløb i Tyskland

Den 11. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det tyske finansministerium (CON/2011/92).

ECB’s udtalelse om forvaltning af finansielle kriser og om oprettelse af en fuldt ud uafhængig fond for finansiel stabilitet i Cypern

Den 15. november 2011 vedtog Styrelsesrådet denne udtalelse på anmodning af det cypriotiske finansministerium (CON/2011/93).

Pengesedler

Udvidelse af ECI-programmet (extended custodial inventory)

Den 21. oktober 2011 godkendte Styrelsesrådet, at det regionale anvendelsesområde for ECI-programmet, der blev indført i marts 2008, skulle udvides fra Asien til Nordamerika og Mellemøsten gennem en offentlig udbudsprocedure, samt at det nuværende 3-årige ECI-program skulle forlænges, indtil der er indgået kontrakt med de udvalgte budgivere i forbindelse med det nye program. ECI’er letter den internationale fordeling af eurosedlerne uden for euroområdet og tilvejebringer relevant information.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt