Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Noiembrie 2011

Comunicare externă

Aniversarea unui deceniu de la introducerea bancnotelor şi monedelor euro

La data de 21 octombrie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat, ca parte a activităţilor legate de aniversarea unui deceniu de la introducerea bancnotelor şi monedelor euro în luna ianuarie 2002, un dosar de presă care va fi publicat în curând pe website‑urile băncilor centrale din Eurosistem. Mai multe informaţii privind activităţile care marchează cea de‑a zecea aniversare vor fi puse la dispoziţie pe website‑ul BCE.

Operaţiuni de piaţă

Al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate

La data de 3 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a hotărât modalităţile tehnice ale celui de‑al doilea program de achiziţionare de obligaţiuni garantate, care au fost anunţate printr‑un comunicat de presă publicat în aceeaşi zi pe website‑ul BCE.

Sisteme de plăţi şi infrastructura pieţei

Standardele de utilizare a contrapartidelor centrale în operaţiunile Eurosistemului de gestionare a rezervelor externe

La data de 9 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations (Standardele de utilizare a contrapartidelor centrale în operaţiunile Eurosistemului de gestionare a rezervelor externe). Aceste standarde vizează asigurarea îndeplinirii a trei obiective prin selectarea furnizorilor de servicii de compensare pentru operaţiunile Eurosistemului de gestionare a rezervelor externe, şi anume (i) utilizarea în mod sigur şi eficient a infrastructurii de către Eurosistem, (ii) respectarea obiectivelor mai generale şi a misiunilor statutare ale Eurosistemului în domeniul compensării şi decontării şi (iii) neutralitatea faţă de sectorul operaţiunilor de compensare. Standardele vor fi publicate în curând pe website‑ul BCE.

Programul TARGET2‑Securities (T2S)

La data de 17 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a susţinut Acordul‑cadru, care va fi în curând transmis depozitarilor centrali de valori mobiliare ( central securities depositories ‑ CSDs), împreună cu un pachet de stimulente financiare destinat primilor semnatari. Totodată, acesta a aprobat o nouă versiune a documentului privind instrucţiunile de utilizare şi o versiune actualizată a principiilor generale ale T2S, adoptând Decizia BCE/2011/20 de stabilire a normelor detaliate şi a procedurilor de punere în aplicare a criteriilor de eligibilitate pentru accesul depozitarilor centrali de valori mobiliare la serviciile T2S. Mai multe informaţii vor fi oferite în curând pe website‑ul BCE.

Publicarea raportului de evaluare a activităţii de supraveghere a EURO1

În urma aprobării, în luna august 2011, a concluziilor evaluării activităţii de supraveghere a EURO1 – un sistem de plăţi din sectorul privat destinat plăţilor naţionale şi transfrontaliere în euro unice între băncile care îşi desfăşoară activitatea în UE – Consiliul guvernatorilor a autorizat, la data de 4 noiembrie 2011, publicarea evaluării. Raportul, însoţit de un comunicat de presă, este disponibil pe website‑ul BCE.

Supravegherea şi stabilitatea financiară

Financial Stability Review , decembrie 2011

La data de 17 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a autorizat publicarea Financial Stability Review – decembrie 2011, care oferă o evaluare completă a capacităţii sistemului financiar din zona euro de a face faţă evoluţiilor nefavorabile şi examinează principalele surse de risc la adresa stabilităţii sistemului financiar, precum şi vulnerabilităţile acestuia. Acesta urmează să fie publicat pe website‑ul BCE până la jumătatea lunii decembrie 2011.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la măsurile de soluţionare şi redresare pentru instituţiile de credit din Irlanda

La data de 21 octombrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului Finanţelor din Irlanda (CON/2011/84).

Avizul BCE cu privire la o garanţie a statului francez pentru anumite credite acordate Dexia SA şi Dexia Crédit Local SA

La data de 24 octombrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Afacerilor Economice, Finanţelor şi Industriei din Franţa (CON/2011/85).

Avizul BCE cu privire la măsuri de stabilizare şi bănci-punte în România

La data de 31 octombrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Băncii Naţionale a României (CON/2011/86).

Avizul BCE cu privire la ipotecile şi contractele de credit pentru proprietăţi rezidenţiale în monedă străină în Ungaria

La data de 4 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Economiei Naţionale din Ungaria (CON/2011/87).

Avizul BCE cu privire la extinderea garanţiei acordate de statul irlandez cu privire la anumite pasive eligibile ale instituţiilor de credit

La data de 7 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea ministrului Finanţelor din Irlanda (CON/2011/88).

Avizul BCE cu privire la plata de către Banco de Portugal a unei majorări a cotei Portugaliei la Fondul Monetar Internaţional

La data de 9 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Portugalia (CON/2011/89).

Avizul BCE cu privire la o garanţie pentru pierderi legată de o schemă de compensare extinsă în Danemarca

La data de 9 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Economiei şi Afacerilor din Danemarca (CON/2011/90).

Avizul BCE cu privire la modificarea regulilor de distribuire a profitului Lietuvos bankas

La data de 10 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Lietuvos bankas (CON/2011/91).

Avizul BCE cu privire la protecţia împotriva contrafacerii şi asigurarea calităţii numerarului aflat în circulaţie în Germania

La data de 11 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Germania (CON/2011/92).

Avizul BCE cu privire la gestionarea crizelor financiare şi instituirea unui fond independent pentru asigurarea stabilităţii financiare în Cipru

La data de 15 noiembrie 2011, Consiliul guvernatorilor a adoptat acest aviz la solicitarea Ministerului Finanţelor din Cipru (CON/2011/93).

Bancnote

Extinderea programului de deţinere în inventar a bancnotelor euro (extended custodial inventory ‑ ECI )

La data de 21 octombrie 2011, Consiliul guvernatorilor a aprobat extinderea prevederilor regionale ale programului ECI, lansat în luna martie 2008, din Asia până în America de Nord şi Orientul Mijlociu prin intermediul unei proceduri de licitaţie deschisă, şi prelungirea programului ECI de trei ani, care se derulează în prezent, până la atribuirea contractelor aferente noului program ofertanţilor câştigători. Programele ECI facilitează distribuţia la nivel internaţional a bancnotelor euro în afara zonei euro şi furnizează informaţii valoroase în acest domeniu.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media