Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

marraskuu 2011

Viestintä

Eurosetelien ja ‑kolikoiden käyttöönoton kymmenvuotispäivä

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.10.2011 tiedotuspaketin, joka liittyy eurosetelien ja ‑kolikoiden käyttöönoton kymmenvuotispäivään 1.1.2012. Tiedotuspaketti julkaistaan pian eurojärjestelmän keskuspankkien verkkosivuilla. Lisätietoa kymmenvuotispäivään liittyvistä viestintähankkeista julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

Markkinaoperaatiot

Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma

EKP:n neuvosto päätti 3.11.2011 toisen katettujen joukkolainojen osto-ohjelmansa teknisestä toteutuksesta, ja EKP:n verkkosivuilla julkaistiin samana päivänä ohjelmaa koskeva lehdistötiedote.

Maksujärjestelmät ja markkinainfrastruktuuri

Keskusvastapuolten käyttöä eurojärjestelmän valuuttavarannon hoitoon liittyvissä operaatioissa koskevat standardit

EKP:n neuvosto hyväksyi 9.11.2011 julkaistavaksi asiakirjan ”Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations”. Standardeilla pyritään varmistamaan, että eurojärjestelmän valuuttavarannon hoitoon liittyvissä operaatioissa käytettävien selvityspalvelujen tarjoajat valitaan siten, että 1) eurojärjestelmä pystyy käyttämään infrastruktuuria turvallisesti ja tehokkaasti, 2) eurojärjestelmän laajemmat tavoitteet ja lakisääteiset tehtävät selvitys- ja toimitusalalla otetaan huomioon ja 3) neutraalius selvitysalaa kohtaan säilyy. Standardit julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

TARGET2-Securities (T2S)

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2011 puitesopimuksen, joka välitetään pian arvopaperikeskuksille, sekä taloudelliset kannustimet sopimuksen nopean allekirjoittamisen edistämiseksi. Lisäksi EKP:n neuvosto hyväksyi uuden version käyttäjävaatimuksista ja päivitetyt T2S-järjestelmän perusperiaatteet sekä teki päätöksen EKP/2011/20 yksityiskohtaisista säännöistä ja menettelyistä niiden ehtojen täytäntöönpanemiseksi, joiden perusteella arvopaperikeskus hyväksytään T2S-palvelujen käyttäjäksi. Lisätietoja julkaistaan pian EKP:n verkkosivuilla.

EURO 1 ‑järjestelmän yleisvalvonta-arvio

EKP:n neuvosto hyväksyi 4.11.2011 julkaistavaksi EURO 1 ‑järjestelmän yleisvalvonta-arvion, jonka päätelmät se oli hyväksynyt elokuussa 2011. EURO 1 on yksityinen EU:ssa toimivien pankkien välinen rajat ylittävien ja kotimaisten euromääräisten maksujen järjestelmä. Arvio ja sitä koskeva lehdistötiedote ovat luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Rahoitusjärjestelmän vakaus ja luottolaitosten toiminnan vakauden valvonta

Rahoitusjärjestelmän vakautta käsittelevä selonteko – joulukuu 2011

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.11.2011 julkaistavaksi joulukuun 2011 selonteon rahoitusjärjestelmän vakaudesta (”Financial Stability Review – December 2011”). Selonteossa arvioidaan kattavasti euroalueen rahoitusjärjestelmän kykyä sietää haitallista kehitystä sekä tarkastellaan rahoitusjärjestelmän heikkouksia ja tärkeimpiä sen vakautta uhkaavia riskitekijöitä. Selonteko julkaistaan EKP:n verkkosivuilla joulukuun 2011 puoliväliin mennessä.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto luottolaitoksia koskevista elvytys- ja kriisinratkaisutoimista Irlannissa

EKP:n neuvosto antoi 21.10.2011 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/84.

EKP:n lausunto valtiontakauksen antamisesta Ranskassa tiettyjen DEXIA SA:lle ja Dexia Crédit Local SA:lle myönnettyjen lainojen vakuudeksi

EKP:n neuvosto antoi 24.10.2011 Ranskan talous-, valtiovarain- ja teollisuusministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/85.

EKP:n lausunto vakauttamistoimenpiteistä ja omaisuudenhoitoyhtiöistä Romaniassa

EKP:n neuvosto antoi 31.10.2011 Romanian keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/86.

EKP:n lausunto valuuttamääräisistä kiinteistöluotoista sekä asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista Unkarissa

EKP:n neuvosto antoi 4.11.2011 Unkarin talousministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/87.

EKP:n lausunto tiettyjä luottolaitosten vastuita kattavan Irlannin valtiontakauksen laajentamisesta

EKP:n neuvosto antoi 7.11.2011 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2011/88.

EKP:n lausunto Portugalin keskuspankin suoritettavaksi tulevan Portugalin jäsenosuuden korotuksen maksamisesta Kansainvälisessä valuuttarahastossa

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2011 Portugalin valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/89.

EKP:n lausunto laajennettuun korvausjärjestelmään liittyvästä tappiontakauksesta Tanskassa

EKP:n neuvosto antoi 9.11.2011 Tanskan elinkeino- ja kasvuministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/90.

EKP:n lausunto muutoksista Liettuan keskuspankin voitonjakoa koskeviin sääntöihin

EKP:n neuvosto antoi 10.11.2011 Liettuan keskuspankin pyynnöstä lausunnon CON/2011/91.

EKP:n lausunto väärentämisen torjunnasta ja käteisrahan kierron laadun säilyttämisestä Saksassa

EKP:n neuvosto antoi 11.11.2011 Saksan valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/92.

EKP:n lausunto rahoituskriiseistä selviytymisestä sekä riippumattomasta rahoitusalan vakausrahastosta Kyproksessa

EKP:n neuvosto antoi 15.11.2011 Kyproksen valtiovarainministeriön pyynnöstä lausunnon CON/2011/93.

Setelit

Euroalueen ulkopuolisia setelivarastoja koskevan ohjelman laajentaminen

EKP:n neuvosto hyväksyi 21.10.2011 euroalueen ulkopuolisia eurosetelivarastoja (Extended Custodial Inventory, ECI) koskevan ohjelman laajentamisen Aasiasta Pohjois-Amerikkaan ja Lähi-itään avoimella tarjousmenettelyllä sekä nykyisen kolmivuotisen ohjelman jatkamisen, kunnes uuden ohjelman sopimukset on myönnetty valituille tarjouksen tekijöille. Ohjelman käynnistämisestä päätettiin maaliskuussa 2008. Euroalueen ulkopuolisten setelivarastojen tehtävänä on edistää eurosetelien kansainvälistä jakelua sekä tuottaa siihen liittyvää arvokasta tietoa.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle