Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (naast de beslissingen ter bepaling van de rentetarieven)

November 2011

Externe communicatie

Tiende verjaardag van de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten

Op 21 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, als onderdeel van de activiteiten in verband met de tiende verjaardag van de invoering van de eurobankbiljetten en euromunten in januari 2002, zijn goedkeuring gehecht aan een perspakket dat binnenkort zal worden gepubliceerd op de websites van de centrale banken van het Eurosysteem. Meer informatie over de activiteiten in verband met de tiende verjaardag zal op de website van de ECB worden geplaatst.

Markttransacties

Tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties

Op 3 november 2011 heeft de Raad van Bestuur een besluit genomen ten aanzien van de technische modaliteiten voor het tweede programma voor de aankoop van gedekte obligaties. Deze modaliteiten zijn bekendgemaakt middels een op dezelfde dag op de website van de ECB gepubliceerd persbericht.

Betalingssystemen en marktinfrastructuur

Standaarden voor het gebruik van centrale tegenpartijen bij de transacties in het kader van het deviezenbeheer van het Eurosysteem

Op 9 november 2011 heeft de Raad van Bestuur toestemming gegeven voor de publicatie van de “Standards for the use of central counterparties in Eurosystem foreign reserve management operations”. Deze standaarden zijn bedoeld om te waarborgen dat de selectie van aanbieders van clearing-diensten voor de transacties in het kader van het deviezenbeheer van het Eurosysteem voldoet aan drie doelstellingen, te weten: 1) veilige en efficiënt gebruik van infrastructuur door het Eurosysteem; 2) consistentie met de bredere doelstellingen en statutaire taken van het Eurosysteem op het terrein van clearing en verrekening, en 3) neutraliteit ten opzichte van de clearing-sector. De standaarden zullen binnenkort worden gepubliceerd op de website van de ECB.

TARGET2-Securities (T2S)-programma

Op 17 november 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de Kaderovereenkomst, die binnenkort aan centrale effectenbewaarinstellingen zal worden kenbaar gemaakt, samen met een pakket financiële stimulansen voor vroege ondertekenaars. Daarnaast hechtte de Raad van Bestuur zijn goedkeuring aan een nieuwe versie van de tekst betreffende de User Requirements [Gebruikersvereisten], aan een actualisering van de General Principles [Algemene Beginselen] van T2S en aan Besluit ECB/2011/20 tot vaststelling van gedetailleerde regels en procedures voor de tenuitvoerlegging van de toegangscriteria voor centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot TARGET2 Securities-diensten. Nadere informatie zal binnenkort worden gegeven op de website van de ECB.

Publicatie van het toezichtsbeoordelingsverslag van EURO1

In vervolg op zijn goedkeuring, in augustus 2011, van de conclusies van de toezichtsbeoordeling van EURO1 – een particulier betalingssysteem voor enkelvoudige binnenlandse en grensoverschrijdende betalingen in euro tussen in de EU actieve banken – heeft de Raad van Bestuur op 4 november 2011 zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de beoordeling. Het verslag is, samen met een begeleidend persbericht, op de website van de ECB geplaatst.

Financiële stabiliteit en financieel toezicht

Financial Stability Review van december 2011

Op 17 november 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn toestemming gegeven voor de publicatie van de “Financial Stability Review – December 2011”, waarin een veelomvattende beoordeling wordt gegeven van het vermogen van het financiële stelsel van het eurogebied het hoofd te bieden aan negatieve ontwikkelingen en waarin de belangrijkste bronnen van risico’s en kwetsbaarheden voor de stabiliteit van het financiële stelsel in kaart worden gebracht. Medio december 2011 zal de “Review" op de website van de ECB worden geplaatst.

Advies betreffende wetgeving

ECB-Advies inzake herstel- en liquidatiemaatregelen voor kredietinstellingen in Ierland

Op 21 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/84).

ECB-Advies inzake een overheidsgarantie betreffende de toekenning van leningen aan Dexia SA en Dexia Crédit Local SA in Frankrijk 

Op 24 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Franse Ministerie van Economische Zaken, Financiën en Industrie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/85).

ECB-Advies inzake stabilisatiemaatregelen en overbruggingsbanken in Roemenië

Op 31 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Banca Naţională a României, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/86).

ECB-Advies inzake hypotheken in vreemde valuta en leningsovereenkomsten inzake huisaankoop in Hongarije

Op 4 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Hongaarse Ministerie voor de Nationale Economie, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/87).

ECB-Advies inzake de verlenging van de Ierse overheidsgarantie ten aanzien van in aanmerking komende verplichtingen van kredietinstellingen

Op 7 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van de Ierse Minister van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/88).

ECB-Advies inzake de betaling door Banco de Portugal van een verhoogde quota van Portugal bij het Internationaal Monetair Fonds

Op 9 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Portugese Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/89).

ECB-Advies inzake een verliesgarantie in verband met een uitgebreide comprensatieregeling in Denemarken

Op 9 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Deense Ministerie van Handelsaangelegenheden en Groei, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/90).

ECB-Advies inzake de gewijzigde winstverdelingsregels van Lietuvos bankas

Op 10 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van Lietuvos bankas, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/91).

ECB-Advies inzake de bescherming tegen valsemunterij en het kwaliteitsbehoud van contant-geldomloop in Duitsland

Op 11 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Duitse Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/92).

ECB-Advies inzake het beheer van financiële crises en het inrichten van een onafhankelijk fonds voor financiële stabiliteit in Cyprus

Op 15 november 2011 heeft de Raad van Bestuur, na een verzoek daartoe van het Cypriotische Ministerie van Financiën, zijn goedkeuring gehecht aan dit Advies (CON/2011/93).

Bankbiljetten

Uitbreiding van het programma voor een “extended custodial inventory (ECI)” [“uitgebreide bewaarvoorraad”]]

Op 21 oktober 2011 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan uitbreiding van het geografische toepassingsgebied van het in maart 2008 van start gegane ECI-progamma, van Azië tot Noord-Amerika en het Midden-Oosten, door middel van een open aanbestedingsprocedure, en aan verlenging van het huidige drie jaar durende ECI-programma totdat de contracten aan succesvolle inschrijvers op het nieuwe programma zijn gegund. ECI’s ondersteunen de internationale distributie van eurobankbiljetten buiten het eurogebied en verschaffen waardevolle informatie in verband daarmee.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media