European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2011 m. lapkričio mėn.

Informacija visuomenei

Eurų banknotų ir monetų įvedimo dešimtosios metinės

2011 m. spalio 21 d. Valdančioji taryba patvirtino informacinį rinkinį, kuris netrukus bus paskelbtas Eurosistemos centrinių bankų interneto svetainėse. Šis rinkinys yra dalis programos, skirtos 2002 m. sausio mėn. įvestų eurų banknotų ir monetų dešimtosioms metinėms.

Daugiau informacijos apie dešimtosioms metinėms skirtą programą bus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Rinkos operacijos

Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa

2011 m. lapkričio 3 d. Valdančioji taryba priėmė sprendimą dėl antrosios padengtų obligacijų pirkimo programos techninių detalių, kurios buvo paskelbtos tą pačią dieną ECB interneto svetainėje publikuotame pranešime spaudai.

Mokėjimo sistemos ir rinkos infrastruktūra

Pagrindinių sandorio šalių naudojimo Eurosistemos užsienio atsargų valdymo operacijose standartai

2011 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba leido paskelbti leidinį „Pagrindinių sandorio šalių naudojimo Eurosistemos užsienio atsargų valdymo operacijose standartai“. Šių standartų tikslas – užtikrinti, kad renkant kliringo paslaugų teikėjus Eurosistemos užsienio atsargų valdymo operacijoms būtų laikomasi trijų principų, t. y. būtų užtikrinama: i) kad Eurosistema saugiai ir veiksmingai naudotų infrastruktūrą; ii) suderinamumas su Eurosistemos platesniais uždaviniais ir įstatymuose nustatytais uždaviniais kliringo ir atsiskaitymo srityje, iii) neutralumas kliringo verslo atžvilgiu. Standartai bus netrukus paskelbti ECB interneto svetainėje.

Programa TARGET2-Securities (T2S)

2011 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba pasirašė bendrąjį susitarimą, kuris netrukus bus pateiktas centriniams vertybinių popierių depozitoriumams, ir finansinės paskatos paketą, skirtą anksčiausiai susitarimą pasirašiusioms šalims. Be to, buvo patvirtinta reikalavimų naudotojams dokumento nauja versija, atnaujinti T2S bendrieji principai ir priimtas Sprendimas ECB/2011/20 dėl centrinių vertybinių popierių depozitoriumų tinkamumo kriterijų gauti prieigą prie TARGET2-Securities paslaugų įgyvendinimo išsamių taisyklių ir tvarkos. Daugiau informacijos bus netrukus paskelbta ECB interneto svetainėje.

Paskelbta EURO1 priežiūrinio vertinimo ataskaita

2011 m. rugpjūčio mėn. pritarusi EURO1 (privataus sektoriaus mokėjimų sistema, skirta vienkartiniams vietiniams ir tarptautiniams mokėjimams eurais tarp ES valstybėse veikiančių bankų) priežiūrinio vertinimo išvadoms, 2011 m. lapkričio 4 d. Valdančioji taryba pritarė, kad vertinimas būtų paskelbtas. Ataskaita ir susijęs pranešimas spaudai yra paskelbti ECB interneto svetainėje.

Finansinis stabilumas ir priežiūra

„Financial Stability Review“, December 2011.

2011 m. lapkričio 17 d. Valdančioji taryba leido paskelbti leidinį „Financial Stability Review – December 2011“. Šiame leidinyje išsamiai įvertinta euro zonos finansų sistemos geba atlaikyti nepalankius pokyčius ir nagrinėjamos rizikų finansų sistemos stabilumui ir jo pažeidžiamumo pagrindinės priežastys. Leidinys ECB interneto svetainėje turėtų būti paskelbtas ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio viduryje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl gaivinimo ir problemų sprendimo priemonių kredito įstaigoms Airijoje

2011 m. spalio 21 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Airijos finansų ministro prašymu (CON/2011/84).

ECB nuomonė dėl valstybės garantijos tam tikroms paskoloms, suteiktoms „Dexia SA“ ir „Dexia Crédit Local SA“ Prancūzijoje

2011 m. spalio 24 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Prancūzijos ekonomikos reikalų, finansų ir pramonės ministerijos prašymu (CON/2011/85).

ECB nuomonė dėl stabilizavimo priemonių ir laikinų bankų Rumunijoje

2011 m. spalio 31 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Banca Naţională a României prašymu (CON/2011/86).

ECB nuomonė dėl hipotekos užsienio valiuta ir paskolos sutarčių dėl gyvenamosios paskirties nuosavybės Vengrijoje

2011 m. lapkričio 4 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Vengrijos nacionalinio ūkio ministerijos prašymu (CON/2011/87).

ECB nuomonė dėl Airijos valstybės garantijos kredito įstaigų tinkamiems įsipareigojimams pratęsimo

2011 m. lapkričio 7 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Airijos finansų ministro prašymu (CON/2011/88).

ECB nuomonė dėl Banco de Portugal mokėjimo dėl Tarptautiniame valiutos fonde padidėjusios Portugalijos kvotos

2011 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Portugalijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/89).

ECB nuomonė dėl nuostolių garantavimo, susijusio su išplėsta kompensavimo schema

2011 m. lapkričio 9 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Danijos ekonomikos ir verslo reikalų ministerijos prašymu (CON/2011/90).

ECB nuomonė dėl Lietuvos banko pelno paskirstymo taisyklių dalinių pakeitimų

2011 m. lapkričio 10 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Lietuvos banko prašymu (CON/2011/91).

ECB nuomonė dėl apsaugos nuo klastojimo ir kokybiškos grynųjų pinigų apyvartos Vokietijoje palaikymo

2011 m. vasario 11 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Vokietijos finansų ministerijos prašymu (CON/2011/92).

ECB nuomonė dėl finansinių krizių valdymo ir nepriklausomo finansinio stabilumo fondo įsteigimo Kipre

2011 m. lapkričio 15 d. Valdančioji taryba priėmė šią nuomonę Kipro finansų ministerijos prašymu (CON/2011/93).

Banknotai

Išplėstinės pasaugos inventorizacijos (IPI) programos plėtra

2011 m. spalio 21 d. Valdančioji taryba pritarė IPI programos, pradėtos 2008 m. kovo mėn., išplėtimui nuo Azijos iki Šiaurės Amerikos ir Vidurio Rytų taikant atviro konkurso procedūrą bei IPI dabartinės trejų metų trukmės pratęsimui iki tol, kol bus sudarytos sutartys su konkurso nugalėtojais dėl naujos programos. IPI bankai palengvina eurų banknotų tarptautinį paskirstymą už euro zonos ribų ir suteikia vertingos su tuo susijusios informacijos.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai