Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

14. srpnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 609 298 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 497 684 −1 449
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 042 −44
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 268 641 −1 406
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 13 714 1 595
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 14 078 142
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 14 078 142
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 609 869 −654
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 11 833 −703
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 597 985 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 51 49
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 33 607 −8 306
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 050 477 2 677
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 860 563 418
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 189 914 2 259
8 Dug opće države nominiran u eurima 20 973 0
9 Ostala imovina 355 794 4 587
Ukupno imovina 7 205 494 −1 408
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 568 768 590
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 3 827 836 −8 854
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 156 445 −10 429
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 3 671 363 1 577
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 28 −2
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 32 298 −1 970
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 338 868 20 428
  5.1 Opća država 250 649 19 784
  5.2 Ostale obveze 88 220 644
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 250 462 −8 350
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 13 610 147
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 5 968 −522
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 5 968 −522
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 178 413 0
10 Ostale obveze 272 070 −2 877
11 Računi revalorizacije 596 961 0
12 Kapital i pričuve 120 240 0
Ukupno obveze 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023