Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

14. juuli 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 609 298 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 497 684 −1 449
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 042 −44
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 268 641 −1 406
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 13 714 1 595
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 14 078 142
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 14 078 142
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 609 869 −654
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 11 833 −703
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 597 985 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 51 49
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 33 607 −8 306
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 050 477 2 677
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 860 563 418
  7.2 Muud väärtpaberid 189 914 2 259
8 Valitsussektori võlg eurodes 20 973 0
9 Muud varad 355 794 4 587
Varad kokku 7 205 494 −1 408
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 568 768 590
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 3 827 836 −8 854
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 156 445 −10 429
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 3 671 363 1 577
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 28 −2
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 32 298 −1 970
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 338 868 20 428
  5.1 Valitsussektor 250 649 19 784
  5.2 Muud kohustused 88 220 644
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 250 462 −8 350
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 13 610 147
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 5 968 −522
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 5 968 −522
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 178 413 0
10 Muud kohustused 272 070 −2 877
11 Ümberhindluskontod 596 961 0
12 Kapital ja reservid 120 240 0
Kohustused kokku 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023