Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 07 14
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 609 298 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 497 684 −1 449
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 042 −44
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 268 641 −1 406
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 714 1 595
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 14 078 142
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 14 078 142
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 609 869 −654
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 11 833 −703
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 597 985 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 51 49
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 33 607 −8 306
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 050 477 2 677
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 860 563 418
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 189 914 2 259
8 Valdžios skola eurais 20 973 0
9 Kitas turtas 355 794 4 587
Visas turtas 7 205 494 −1 408
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 568 768 590
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 3 827 836 −8 854
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 156 445 −10 429
  2.2 Indėlių galimybė 3 671 363 1 577
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 28 −2
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 32 298 −1 970
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 338 868 20 428
  5.1 Valdžiai 250 649 19 784
  5.2 Kiti įsipareigojimai 88 220 644
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 250 462 −8 350
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 13 610 147
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 5 968 −522
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 5 968 −522
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 178 413 0
10 Kiti įsipareigojimai 272 070 −2 877
11 Perkainojimo sąskaitos 596 961 0
12 Kapitalas ir rezervai 120 240 0
Visi įsipareigojimai 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023