Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

14.7.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 609 298 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 497 684 −1 449
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 042 −44
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 268 641 −1 406
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 13 714 1 595
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 14 078 142
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 14 078 142
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 609 869 −654
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 11 833 −703
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 597 985 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 51 49
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 33 607 −8 306
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 050 477 2 677
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 860 563 418
  7.2 Muut arvopaperit 189 914 2 259
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 20 973 0
9 Muut saamiset 355 794 4 587
Vastaavaa yhteensä 7 205 494 −1 408
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 568 768 590
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 3 827 836 −8 854
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 156 445 −10 429
  2.2 Talletusmahdollisuus 3 671 363 1 577
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 28 −2
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 32 298 −1 970
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 338 868 20 428
  5.1 Julkisyhteisöt 250 649 19 784
  5.2 Muut 88 220 644
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 250 462 −8 350
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 13 610 147
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 5 968 −522
  8.1 Talletukset ja muut velat 5 968 −522
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 178 413 0
10 Muut velat 272 070 −2 877
11 Arvonmuutostilit 596 961 0
12 Pääoma ja rahastot 120 240 0
Vastattavaa yhteensä 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023