Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

14 iulie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 609 298 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 497 684 −1 449
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 042 −44
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 268 641 −1 406
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 13 714 1 595
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 14 078 142
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 14 078 142
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 609 869 −654
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 11 833 −703
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 597 985 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 51 49
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 33 607 −8 306
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 050 477 2 677
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 860 563 418
  7.2 Alte titluri de valoare 189 914 2 259
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 20 973 0
9 Alte active 355 794 4 587
Total active 7 205 494 −1 408
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 568 768 590
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 3 827 836 −8 854
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 156 445 −10 429
  2.2 Facilitatea de depozit 3 671 363 1 577
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 28 −2
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 32 298 −1 970
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 338 868 20 428
  5.1 Administrație publică 250 649 19 784
  5.2 Alte pasive 88 220 644
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 250 462 −8 350
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 13 610 147
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 5 968 −522
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 5 968 −522
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 178 413 0
10 Alte pasive 272 070 −2 877
11 Conturi de reevaluare 596 961 0
12 Capital și rezerve 120 240 0
Total pasive 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023