Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

14. července 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 609 298 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 497 684 −1 449
  2.1 Pohledávky za MMF 229 042 −44
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 268 641 −1 406
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 13 714 1 595
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 14 078 142
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 14 078 142
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 609 869 −654
  5.1 Hlavní refinanční operace 11 833 −703
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 597 985 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 51 49
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 33 607 −8 306
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 050 477 2 677
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 860 563 418
  7.2 Ostatní cenné papíry 189 914 2 259
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 20 973 0
9 Ostatní aktiva 355 794 4 587
Aktiva celkem 7 205 494 −1 408
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 568 768 590
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 3 827 836 −8 854
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 156 445 −10 429
  2.2 Vkladová facilita 3 671 363 1 577
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 28 −2
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 32 298 −1 970
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 338 868 20 428
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 250 649 19 784
  5.2 Ostatní závazky 88 220 644
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 250 462 −8 350
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 13 610 147
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 5 968 −522
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 5 968 −522
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 178 413 0
10 Ostatní závazky 272 070 −2 877
11 Účty přecenění 596 961 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 120 240 0
Pasiva celkem 7 205 494 −1 408
Annexes
18 July 2023