Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

20. siječnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 593 000 2
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 523 268 −2 364
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 951 208
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 293 317 −2 572
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 19 442 −1 474
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 410 −69
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 410 −69
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 322 271 −106
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 849 −106
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 321 422 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 28 794 4 038
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 116 848 −12 490
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 938 351 −11 368
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 178 497 −1 122
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 589 0
9 Ostala imovina 321 558 −410
Ukupno imovina 7 959 180 −12 872
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 561 515 −4 682
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 337 651 37 661
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 175 138 2 637
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 161 261 35 018
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 252 7
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 45 062 −12 418
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 471 714 −795
  5.1 Opća država 367 667 −1 661
  5.2 Ostale obveze 104 047 867
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 342 632 −35 623
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 418 402
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 606 −162
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 606 −162
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 297 770 2 744
11 Računi revalorizacije 588 700 0
12 Kapital i pričuve 115 754 0
Ukupno obveze 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023