Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

20 ianuarie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 593 000 2
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 523 268 −2 364
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 951 208
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 293 317 −2 572
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 19 442 −1 474
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 410 −69
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 410 −69
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 322 271 −106
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 849 −106
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 321 422 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 28 794 4 038
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 116 848 −12 490
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 938 351 −11 368
  7.2 Alte titluri de valoare 178 497 −1 122
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 589 0
9 Alte active 321 558 −410
Total active 7 959 180 −12 872
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 561 515 −4 682
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 337 651 37 661
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 175 138 2 637
  2.2 Facilitatea de depozit 4 161 261 35 018
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 252 7
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 45 062 −12 418
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 471 714 −795
  5.1 Administrație publică 367 667 −1 661
  5.2 Alte pasive 104 047 867
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 342 632 −35 623
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 418 402
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 606 −162
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 606 −162
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 297 770 2 744
11 Conturi de reevaluare 588 700 0
12 Capital și rezerve 115 754 0
Total pasive 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023