Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

20.1.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 593 000 2
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 523 268 −2 364
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 951 208
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 293 317 −2 572
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 19 442 −1 474
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 410 −69
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 410 −69
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 322 271 −106
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 849 −106
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 321 422 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 28 794 4 038
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 116 848 −12 490
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 938 351 −11 368
  7.2 Muut arvopaperit 178 497 −1 122
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 589 0
9 Muut saamiset 321 558 −410
Vastaavaa yhteensä 7 959 180 −12 872
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 561 515 −4 682
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 337 651 37 661
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 175 138 2 637
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 161 261 35 018
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 252 7
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 45 062 −12 418
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 471 714 −795
  5.1 Julkisyhteisöt 367 667 −1 661
  5.2 Muut 104 047 867
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 342 632 −35 623
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 418 402
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 606 −162
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 606 −162
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 297 770 2 744
11 Arvonmuutostilit 588 700 0
12 Pääoma ja rahastot 115 754 0
Vastattavaa yhteensä 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023