Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

20. ledna 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 593 000 2
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 523 268 −2 364
  2.1 Pohledávky za MMF 229 951 208
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 293 317 −2 572
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 19 442 −1 474
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 410 −69
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 410 −69
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 322 271 −106
  5.1 Hlavní refinanční operace 849 −106
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 321 422 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 28 794 4 038
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 116 848 −12 490
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 938 351 −11 368
  7.2 Ostatní cenné papíry 178 497 −1 122
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 589 0
9 Ostatní aktiva 321 558 −410
Aktiva celkem 7 959 180 −12 872
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 561 515 −4 682
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 337 651 37 661
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 175 138 2 637
  2.2 Vkladová facilita 4 161 261 35 018
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 252 7
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 45 062 −12 418
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 471 714 −795
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 367 667 −1 661
  5.2 Ostatní závazky 104 047 867
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 342 632 −35 623
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 418 402
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 606 −162
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 606 −162
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 297 770 2 744
11 Účty přecenění 588 700 0
12 Základní kapitál a rezervní fondy 115 754 0
Pasiva celkem 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023