SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

20. januar 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 593.000 2
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 523.268 −2.364
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.951 208
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 293.317 −2.572
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 19.442 −1.474
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.410 −69
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.410 −69
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.322.271 −106
  5.1 Primære markedsoperationer 849 −106
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.321.422 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 28.794 4.038
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.116.848 −12.490
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.938.351 −11.368
  7.2 Andre værdipapirer 178.497 −1.122
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.589 0
9 Andre aktiver 321.558 −410
Aktiver i alt 7.959.180 −12.872
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.561.515 −4.682
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.337.651 37.661
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 175.138 2.637
  2.2 Indlånsfacilitet 4.161.261 35.018
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.252 7
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 45.062 −12.418
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 471.714 −795
  5.1 Offentlig forvaltning og service 367.667 −1.661
  5.2 Andre forpligtelser 104.047 867
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 342.632 −35.623
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.418 402
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.606 −162
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.606 −162
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 297.770 2.744
11 Revalueringskonti 588.700 0
12 Kapital og reserver 115.754 0
Passiver i alt 7.959.180 −12.872
Annexes
24 January 2023