Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

20. januar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 593.000 2
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 523.268 −2.364
  2.1 Terjatve do MDS 229.951 208
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 293.317 −2.572
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 19.442 −1.474
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.410 −69
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.410 −69
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.322.271 −106
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 849 −106
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.321.422 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 28.794 4.038
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.116.848 −12.490
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.938.351 −11.368
  7.2 Drugi vrednostni papirji 178.497 −1.122
8 Javni dolg v eurih 21.589 0
9 Druga sredstva 321.558 −410
Skupaj sredstva 7.959.180 −12.872
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.561.515 −4.682
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.337.651 37.661
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 175.138 2.637
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.161.261 35.018
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.252 7
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 45.062 −12.418
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 471.714 −795
  5.1 Sektor država 367.667 −1.661
  5.2 Druge obveznosti 104.047 867
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 342.632 −35.623
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.418 402
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.606 −162
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.606 −162
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 297.770 2.744
11 Računi prevrednotenja 588.700 0
12 Kapital in rezerve 115.754 0
Skupaj obveznosti 7.959.180 −12.872
Annexes
24 January 2023