Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 01 20
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 593 000 2
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 523 268 −2 364
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 951 208
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 293 317 −2 572
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 19 442 −1 474
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 410 −69
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 410 −69
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 322 271 −106
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 849 −106
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 321 422 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 28 794 4 038
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 116 848 −12 490
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 938 351 −11 368
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 178 497 −1 122
8 Valdžios skola eurais 21 589 0
9 Kitas turtas 321 558 −410
Visas turtas 7 959 180 −12 872
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 561 515 −4 682
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 337 651 37 661
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 175 138 2 637
  2.2 Indėlių galimybė 4 161 261 35 018
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 252 7
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 45 062 −12 418
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 471 714 −795
  5.1 Valdžiai 367 667 −1 661
  5.2 Kiti įsipareigojimai 104 047 867
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 342 632 −35 623
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 418 402
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 606 −162
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 606 −162
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 297 770 2 744
11 Perkainojimo sąskaitos 588 700 0
12 Kapitalas ir rezervai 115 754 0
Visi įsipareigojimai 7 959 180 −12 872
Annexes
24 January 2023