Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

13. siječnja 2023.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 592 998 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 525 632 −411
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 229 743 12
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 295 889 −423
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 20 916 329
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 12 478 552
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 12 478 552
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 1 322 377 −168
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 955 −168
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 1 321 422 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 24 756 −7 055
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 5 129 338 5 601
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 949 719 7 435
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 179 619 −1 834
8 Dug opće države nominiran u eurima 21 589 0
9 Ostala imovina 321 967 5 168
Ukupno imovina 7 972 052 4 017
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 566 196 −6 312
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 299 989 11 166
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 172 501 −29 784
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 4 126 243 40 923
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 245 27
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 57 480 3 823
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 472 509 38 872
  5.1 Opća država 369 328 42 308
  5.2 Ostale obveze 103 180 −3 436
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 378 255 −46 582
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 11 015 8
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 4 768 2
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 4 768 2
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 182 361 0
10 Ostale obveze 295 026 2 548
11 Računi revalorizacije 588 700 −1
12 Kapital i pričuve 115 754 491
Ukupno obveze 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023