Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Eurosüsteemi konsolideeritud finantsaruanne

13. jaanuar 2023
Varad (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Kuld ja nõuded kullas 592 998 0
2 Nõuded välisvääringus euroalaväliste residentide vastu 525 632 −411
  2.1 Nõuded IMFi vastu 229 743 12
  2.2 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud, välislaenud ja muud välisvarad 295 889 −423
3 Nõuded välisvääringus euroala residentide vastu 20 916 329
4 Nõuded eurodes euroalaväliste residentide vastu 12 478 552
  4.1 Pangakontode jäägid, väärtpaberiinvesteeringud ja laenud 12 478 552
  4.2 ERM2 laenuvõimalusest tulenevad nõuded 0 0
5 Rahapoliitika operatsioonidega seotud laenud eurodes euroala krediidiasutustele 1 322 377 −168
  5.1 Põhilised refinantseerimisoperatsioonid 955 −168
  5.2 Pikemaajalised refinantseerimisoperatsioonid 1 321 422 0
  5.3 Tasanduspöördtehingud 0 0
  5.4 Struktuursed pöördtehingud 0 0
  5.5 Laenamise püsivõimalus 0 0
  5.6 Lisatagatise nõuetega seotud krediit 0 0
6 Muud nõuded eurodes euroala krediidiasutuste vastu 24 756 −7 055
7 Euroala residentide eurodes nomineeritud väärtpaberid 5 129 338 5 601
  7.1 Rahapoliitilistel eesmärkidel hoitavad väärtpaberid 4 949 719 7 435
  7.2 Muud väärtpaberid 179 619 −1 834
8 Valitsussektori võlg eurodes 21 589 0
9 Muud varad 321 967 5 168
Varad kokku 7 972 052 4 017
Kohustused (miljonites eurodes) Jääk Tehingutest tulenev erinevus võrreldes eelmise nädalaga
Summad/vahesummad ei pruugi ümardamise tõttu ühtida.
1 Ringluses olevad pangatähed 1 566 196 −6 312
2 Rahapoliitika operatsioonidega seotud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 4 299 989 11 166
  2.1 Arvelduskontod (sh kohustuslik reserv) 172 501 −29 784
  2.2 Hoiustamise püsivõimalus 4 126 243 40 923
  2.3 Tähtajalised hoiused 0 0
  2.4 Tasanduspöördtehingud 0 0
  2.5 Lisatagatise nõuetega seotud hoiused 1 245 27
3 Muud kohustused eurodes euroala krediidiasutuste ees 57 480 3 823
4 Emiteeritud võlakirjad 0 0
5 Kohustused eurodes teiste euroala residentide ees 472 509 38 872
  5.1 Valitsussektor 369 328 42 308
  5.2 Muud kohustused 103 180 −3 436
6 Kohustused eurodes euroalaväliste residentide ees 378 255 −46 582
7 Kohustused välisvääringus euroala residentide ees 11 015 8
8 Kohustused välisvääringus euroalaväliste residentide ees 4 768 2
  8.1 Hoiused, kontojäägid ja muud kohustused 4 768 2
  8.2 ERM2 krediidivõimalusest tulenevad kohustused 0 0
9 Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikute (SDR) vastaskirje 182 361 0
10 Muud kohustused 295 026 2 548
11 Ümberhindluskontod 588 700 −1
12 Kapital ja reservid 115 754 491
Kohustused kokku 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023