SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

13. januar 2023
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 592.998 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 525.632 −411
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 229.743 12
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 295.889 −423
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 20.916 329
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 12.478 552
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 12.478 552
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 1.322.377 −168
  5.1 Primære markedsoperationer 955 −168
  5.2 Langfristede markedsoperationer 1.321.422 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 24.756 −7.055
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 5.129.338 5.601
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.949.719 7.435
  7.2 Andre værdipapirer 179.619 −1.834
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 21.589 0
9 Andre aktiver 321.967 5.168
Aktiver i alt 7.972.052 4.017
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.566.196 −6.312
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.299.989 11.166
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 172.501 −29.784
  2.2 Indlånsfacilitet 4.126.243 40.923
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.245 27
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 57.480 3.823
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 472.509 38.872
  5.1 Offentlig forvaltning og service 369.328 42.308
  5.2 Andre forpligtelser 103.180 −3.436
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 378.255 −46.582
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 11.015 8
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 4.768 2
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 4.768 2
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 182.361 0
10 Andre forpligtelser 295.026 2.548
11 Revalueringskonti 588.700 −1
12 Kapital og reserver 115.754 491
Passiver i alt 7.972.052 4.017
Annexes
17 January 2023