Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului

13 ianuarie 2023
Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 592 998 0
2 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din afara zonei euro 525 632 −411
  2.1 Creanțe asupra FMI 229 743 12
  2.2 Conturi la bănci și plasamente în titluri de valoare, împrumuturi externe și alte active externe 295 889 −423
3 Creanțe exprimate în monedă străină asupra rezidenților din zona euro 20 916 329
4 Creanțe exprimate în euro asupra rezidenților din afara zonei euro 12 478 552
  4.1 Conturi la bănci, plasamente în titluri de valoare și împrumuturi 12 478 552
  4.2 Creanțe rezultate din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
5 Împrumuturi exprimate în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro, legate de operațiuni de politică monetară 1 322 377 −168
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 955 −168
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 1 321 422 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 0 0
  5.6 Credite legate de apeluri în marjă 0 0
6 Alte creanțe exprimate în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 24 756 −7 055
7 Titluri de valoare exprimate în euro ale rezidenților din zona euro 5 129 338 5 601
  7.1 Titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară 4 949 719 7 435
  7.2 Alte titluri de valoare 179 619 −1 834
8 Datorii exprimate în euro ale administrației publice 21 589 0
9 Alte active 321 967 5 168
Total active 7 972 052 4 017
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 566 196 −6 312
2 Angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro legate de operațiuni de politică monetară 4 299 989 11 166
  2.1 Conturi curente (inclusiv mecanismul rezervelor minime obligatorii) 172 501 −29 784
  2.2 Facilitatea de depozit 4 126 243 40 923
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite legate de apeluri în marjă 1 245 27
3 Alte angajamente exprimate în euro față de instituții de credit din zona euro 57 480 3 823
4 Certificate de creanță emise 0 0
5 Angajamente exprimate în euro față de alți rezidenți din zona euro 472 509 38 872
  5.1 Administrație publică 369 328 42 308
  5.2 Alte pasive 103 180 −3 436
6 Angajamente exprimate în euro față de rezidenți din afara zonei euro 378 255 −46 582
7 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din zona euro 11 015 8
8 Angajamente exprimate în monedă străină față de rezidenți din afara zonei euro 4 768 2
  8.1 Depozite, solduri și alte angajamente 4 768 2
  8.2 Angajamente provenite din facilitatea de credit în cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida pentru drepturile speciale de tragere alocate de FMI 182 361 0
10 Alte pasive 295 026 2 548
11 Conturi de reevaluare 588 700 −1
12 Capital și rezerve 115 754 491
Total pasive 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023