Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Konsolidovaná rozvaha Eurosystému

13. ledna 2023
Aktiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Zlato a pohledávky ve zlatě 592 998 0
2 Pohledávky v cizí měně za nerezidenty eurozóny 525 632 −411
  2.1 Pohledávky za MMF 229 743 12
  2.2 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů, zahraniční půjčky a jiná zahraniční aktiva 295 889 −423
3 Pohledávky v cizí měně za rezidenty eurozóny 20 916 329
4 Pohledávky v eurech za nerezidenty eurozóny 12 478 552
  4.1 Zůstatky u bank, investice do cenných papírů a půjčky 12 478 552
  4.2 Pohledávky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
5 Úvěry v eurech úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 1 322 377 −168
  5.1 Hlavní refinanční operace 955 −168
  5.2 Dlouhodobější refinanční operace 1 321 422 0
  5.3 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  5.4 Strukturální reverzní operace 0 0
  5.5 Mezní zápůjční facilita 0 0
  5.6 Pohledávky z vyrovnání marže 0 0
6 Ostatní pohledávky v eurech za úvěrovými institucemi eurozóny 24 756 −7 055
7 Cenné papíry rezidentů eurozóny v eurech 5 129 338 5 601
  7.1 Cenné papíry držené pro účely měnové politiky 4 949 719 7 435
  7.2 Ostatní cenné papíry 179 619 −1 834
8 Pohledávky v eurech za veřejnými rozpočty 21 589 0
9 Ostatní aktiva 321 967 5 168
Aktiva celkem 7 972 052 4 017
Pasiva (v mil. EUR) Zůstatek Rozdíl ve srovnání s minulým týdnem na základě transakcí
Celkové částky (součty a mezisoučty) nemusí odpovídat součtu dílčích částek z důvodu zaokrouhlování.
1 Bankovky v oběhu 1 566 196 −6 312
2 Závazky v eurech vůči úvěrovým institucím eurozóny související s měnověpolitickými operacemi 4 299 989 11 166
  2.1 Běžné účty (systém povinných minimálních rezerv) 172 501 −29 784
  2.2 Vkladová facilita 4 126 243 40 923
  2.3 Termínované vklady 0 0
  2.4 Reverzní operace jemného dolaďování 0 0
  2.5 Závazky z vyrovnání marže 1 245 27
3 Ostatní závazky v eurech vůči úvěrovým institucím v eurozóně 57 480 3 823
4 Emitované dluhopisy 0 0
5 Závazky v eurech vůči ostatním rezidentům eurozóny 472 509 38 872
  5.1 Závazky vůči veřejným rozpočtům 369 328 42 308
  5.2 Ostatní závazky 103 180 −3 436
6 Závazky v eurech vůči nerezidentům eurozóny 378 255 −46 582
7 Závazky v cizí měně vůči rezidentům eurozóny 11 015 8
8 Závazky v cizí měně vůči nerezidentům eurozóny 4 768 2
  8.1 Vklady, zůstatky a jiné závazky 4 768 2
  8.2 Závazky z úvěrové facility v rámci ERM II 0 0
9 Vyrovnávací položka zvláštních práv čerpání MMF 182 361 0
10 Ostatní závazky 295 026 2 548
11 Účty přecenění 588 700 −1
12 Základní kapitál a rezervní fondy 115 754 491
Pasiva celkem 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023