Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase

13.1.2023
Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 592 998 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 525 632 −411
  2.1 Saamiset Kansainväliseltä valuuttarahastolta (IMF) 229 743 12
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 295 889 −423
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 20 916 329
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 12 478 552
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 12 478 552
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 1 322 377 −168
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 955 −168
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 1 321 422 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 0 0
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 24 756 −7 055
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 5 129 338 5 601
  7.1 Rahapolitiikan harjoittamista varten pidettävät arvopaperit 4 949 719 7 435
  7.2 Muut arvopaperit 179 619 −1 834
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 21 589 0
9 Muut saamiset 321 967 5 168
Vastaavaa yhteensä 7 972 052 4 017
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 566 196 −6 312
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 299 989 11 166
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 172 501 −29 784
  2.2 Talletusmahdollisuus 4 126 243 40 923
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 1 245 27
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 57 480 3 823
4 Liikkeeseen lasketut velkasitoumukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 472 509 38 872
  5.1 Julkisyhteisöt 369 328 42 308
  5.2 Muut 103 180 −3 436
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 378 255 −46 582
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 11 015 8
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 4 768 2
  8.1 Talletukset ja muut velat 4 768 2
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 IMF:n myöntämien erityisten nosto-oikeuksien vastaerä 182 361 0
10 Muut velat 295 026 2 548
11 Arvonmuutostilit 588 700 −1
12 Pääoma ja rahastot 115 754 491
Vastattavaa yhteensä 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023