Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita

2023 01 13
Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 592 998 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 525 632 −411
  2.1 Iš TVF gautinos lėšos 229 743 12
  2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 295 889 −423
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 20 916 329
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 12 478 552
  4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 12 478 552
  4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 1 322 377 −168
  5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 955 −168
  5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 1 321 422 0
  5.3 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
  5.5 Ribinio skolinimosi galimybė 0 0
  5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 0 0
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 24 756 −7 055
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 5 129 338 5 601
  7.1 Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai 4 949 719 7 435
  7.2 Kiti vertybiniai popieriai 179 619 −1 834
8 Valdžios skola eurais 21 589 0
9 Kitas turtas 321 967 5 168
Visas turtas 7 972 052 4 017
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 566 196 −6 312
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 4 299 989 11 166
  2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 172 501 −29 784
  2.2 Indėlių galimybė 4 126 243 40 923
  2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
  2.4 Koreguojamosios grįžtamosios operacijos 0 0
  2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 1 245 27
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 57 480 3 823
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 472 509 38 872
  5.1 Valdžiai 369 328 42 308
  5.2 Kiti įsipareigojimai 103 180 −3 436
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 378 255 −46 582
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 11 015 8
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 4 768 2
  8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 4 768 2
  8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 182 361 0
10 Kiti įsipareigojimai 295 026 2 548
11 Perkainojimo sąskaitos 588 700 −1
12 Kapitalas ir rezervai 115 754 491
Visi įsipareigojimai 7 972 052 4 017
Annexes
17 January 2023