Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Konsolidirani računovodski izkaz Eurosistema

13. januar 2023
Sredstva (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Zlato in terjatve v zlatu 592.998 0
2 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 525.632 −411
  2.1 Terjatve do MDS 229.743 12
  2.2 Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva 295.889 −423
3 Terjatve do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 20.916 329
4 Terjatve do nerezidentov euroobmočja v eurih 12.478 552
  4.1 Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila 12.478 552
  4.2 Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
5 Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike 1.322.377 −168
  5.1 Operacije glavnega refinanciranja 955 −168
  5.2 Operacije dolgoročnejšega refinanciranja 1.321.422 0
  5.3 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  5.4 Povratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Odprta ponudba mejnega posojila 0 0
  5.6 Krediti v povezavi s pozivi h kritju 0 0
6 Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 24.756 −7.055
7 Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja v eurih 5.129.338 5.601
  7.1 Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike 4.949.719 7.435
  7.2 Drugi vrednostni papirji 179.619 −1.834
8 Javni dolg v eurih 21.589 0
9 Druga sredstva 321.967 5.168
Skupaj sredstva 7.972.052 4.017
Obveznosti (v milijonih EUR) Stanje Spremembe od prejšnjega tedna zaradi transakcij
Pri zaokrožanju lahko pride do neujemanja skupnega in vmesnega seštevka.
1 Bankovci v obtoku 1.566.196 −6.312
2 Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike 4.299.989 11.166
  2.1 Tekoči računi (zajemajo sistem obveznih rezerv) 172.501 −29.784
  2.2 Odprta ponudba mejnega depozita 4.126.243 40.923
  2.3 Vezani depoziti 0 0
  2.4 Povratne operacije finega uravnavanja 0 0
  2.5 Depoziti v povezavi s pozivi h kritju 1.245 27
3 Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja v eurih 57.480 3.823
4 Izdani dolžniški certifikati 0 0
5 Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja v eurih 472.509 38.872
  5.1 Sektor država 369.328 42.308
  5.2 Druge obveznosti 103.180 −3.436
6 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v eurih 378.255 −46.582
7 Obveznosti do rezidentov euroobmočja v tuji valuti 11.015 8
8 Obveznosti do nerezidentov euroobmočja v tuji valuti 4.768 2
  8.1 Depoziti, stanja in druge obveznosti 4.768 2
  8.2 Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II 0 0
9 Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS 182.361 0
10 Druge obveznosti 295.026 2.548
11 Računi prevrednotenja 588.700 −1
12 Kapital in rezerve 115.754 491
Skupaj obveznosti 7.972.052 4.017
Annexes
17 January 2023