Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 26. kolovoza 2016.

30. kolovoza 2016.

Stavke koje nisu povezane s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 26. kolovoza 2016. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) bilo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,1 mlrd. EUR na 272,5 mlrd. EUR.

Operacije upravljanja likvidnošću u američkim dolarima

Datum valute Vrsta transakcije Iznos dospijeća Novi iznos
25. kolovoza 2016. 7-dnevna obratna transakcija za puštanje likvidnosti u američkim dolarima 10 mil. USD 1.340 mil. USD

Te transakcije za puštanje likvidnosti Eurosustav je provodio na temelju stalnog dogovora o razmjeni između Europske središnje banke i Sustava federalnih rezervi.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) smanjila su se za 0,1 mlrd. EUR na 337,2 mlrd. EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 3,7 mlrd. EUR na 1.093,1 mlrd. EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 28,9 mlrd. EUR na 171,6 mlrd. EUR.

Stavke povezane s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 13,4 mlrd. EUR na 180,3 mlrd. EUR. U srijedu, 24. kolovoza 2016., dospjela je glavna operacija refinanciranja (stavka 5.1. imovine) u visini 41,7 mlrd. EUR, a namirena je nova u visini 42,8 mlrd. EUR s rokom dospijeća od tjedan dana.

Uporaba mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je gotovo nula (približno isto kao prethodnog tjedna), dok je uporaba mogućnosti deponiranja kod središnje banke (stavka 2.2. obveza) iznosila 346,4 mlrd. EUR (u odnosu na 358,7 mlrd. EUR prethodnog tjedna). Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 12,6 mlrd. EUR na 1.351,8 mlrd. EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 26. kolovoza 2016. Razlika u odnosu na 19. kolovoza 2016. – kupljeno Razlika u odnosu na 19. kolovoza 2016. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 16,4 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 7,4 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 189,2 mlrd. EUR +0,8 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 20,2 mlrd. EUR +0,1 mlrd. EUR –0,2 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira sektora poduzeća 19,3 mlrd. EUR +1,5 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira javnog sektora 990,8 mlrd. EUR +10,3 mlrd. EUR
Program za tržišta vrijednosnih papira 108,4 mlrd. EUR

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) smanjilo za 0,9 mlrd. EUR na 740 mlrd. EUR.

Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 413 141 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 310 056 1 185
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 77 244 −1
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 232 812 1 185
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 32 619 469
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 17 224 35
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 17 224 35
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 526 795 1 135
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 42 778 1 126
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 483 982 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 36 9
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 95 652 1 818
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 1 688 979 12 508
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 1 351 823 12 567
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 337 157 −58
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 477 0
9 Ostala imovina 219 543 13
Ukupno imovina 3 330 487 17 164
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 093 085 −3 714
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 1 086 462 −13 143
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 739 999 −893
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 346 426 −12 275
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 36 25
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 4 151 278
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 270 176 29 280
  5.1 Opća država 171 578 28 854
  5.2 Ostale obveze 98 598 426
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u eurima 81 236 3 829
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 3 072 20
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja nominirane u stranoj valuti 8 622 549
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 8 622 549
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 58 486 0
10 Ostale obveze 203 439 64
11 Računi revalorizacije 420 923 0
12 Kapital i pričuve 100 835 0
Ukupno obveze 3 330 487 17 164
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije