Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2016. augusztus 26.

2016. augusztus 30.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2016. augusztus 26-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) 1,1 milliárd euróval 272,5 milliárd euróra emelkedett.

USA-dollárban denominált likviditási műveletek

Értéknap Ügylettípus Lejáró összeg Új összeg
2016. augusztus 25. 7 napos, USD-alapú likviditásbővítő penziós ügylet 10 millió USD 1340 millió USD

Az eurorendszer a fenti likviditásbővítő ügyleteket az Európai Központi Banknak a Szövetségi Tartalékbankrendszerrel (Federal Reserve System) kötött, határozatlan idejű cseremegállapodása alapján végezte.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 0,1 milliárd euróval 337,2 milliárd euróra csökkent. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 3,7 milliárd euróval csökkent, 1093,1 milliárd euróra. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 28,9 milliárd euróval, 171,6 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 13,4 milliárd euróval 180,3 milliárd euróra emelkedett. 2016. augusztus 24-én, szerdán lejárt egy 41,7 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet (eszközoldal, 5.1 tétel), és újabb kihelyezésre került sor 42,8 milliárd euro értékben, egyhetes lejáratra.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére gyakorlatilag nem került sor (megközelítőleg az előző héthez hasonlóan), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 346,4 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 358,7 milliárd euróval). Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 12,6 milliárd euróval 1351,8 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különféle portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2016. augusztus 26-án Változás 2016. augusztus 19-éhez képest – vétel Változás 2016. augusztus 19-éhez képest – visszavásárlás
1. fedezett kötvényvásárlási program 16,4 milliárd EUR - -
2. fedezett kötvényvásárlási program 7,4 milliárd EUR - -
3. fedezett kötvényvásárlási program 189,2 milliárd EUR +0,8 milliárd EUR -
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási program 20,2 milliárd EUR +0,1 milliárd EUR −0,2 milliárd EUR
Vállalati szektort érintő vásárlási program 19,3 milliárd EUR +1,5 milliárd EUR -
Közszektort érintő vásárlási program 990,8 milliárd EUR +10,3 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 108,4 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 0,9 milliárd euróval 740 milliárd euróra csökkent.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 413 141 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakövetelések 310 056 1 185
  2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 77 244 −1
  2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 232 812 1 185
3 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakövetelések 32 619 469
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni követelések euróban 17 224 35
  4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, hitelek 17 224 35
  4.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletek kapcsán, euroövezetbeli hitelintézeteknek euróban nyújtott hitelek 526 795 1 135
  5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 42 778 1 126
  5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 483 982 0
  5.3 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  5.4 Strukturális penziós műveletek 0 0
  5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 36 9
  5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 0 0
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb követelések euróban 95 652 1 818
7 Euroövezetbeli rezidensek euróban denominált értékpapírjai 1 688 979 12 508
  7.1 Monetáris politikai célú értékpapír-állomány 1 351 823 12 567
  7.2 Egyéb értékpapír 337 157 −58
8 Euróban denominált államadósság 26 477 0
9 Egyéb eszközök 219 543 13
Eszközök összesen 3 330 487 17 164
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 093 085 −3 714
2 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek euróban 1 086 462 −13 143
  2.1 Folyószámlák (ideértve a kötelező tartalékolási rendszert) 739 999 −893
  2.2 Betéti rendelkezésre állás 346 426 −12 275
  2.3 Lekötött betétek 0 0
  2.4 Finomhangoló penziós ügyletek 0 0
  2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 36 25
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb kötelezettségek euróban 4 151 278
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 270 176 29 280
  5.1 Állammal szemben fennálló kötelezettségek 171 578 28 854
  5.2 Egyéb kötelezettségek 98 598 426
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni kötelezettségek euróban 81 236 3 829
7 Euroövezeti rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 3 072 20
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni devizakötelezettségek 8 622 549
  8.1 Betétek, állományok, egyéb források 8 622 549
  8.2 Az ERM-II alatti hitelkonstrukcióból származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 58 486 0
10 Egyéb források 203 439 64
11 Átértékelési számlák 420 923 0
12 Saját tőke 100 835 0
Források összesen 3 330 487 17 164
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok