Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 26 august 2016

30 august 2016

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 26 august 2016, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a consemnat o majorare de 1,1 miliarde EUR, până la 272,5 miliarde EUR.

Operațiuni de furnizare de lichiditate în dolari SUA

Data valutei Tipul operațiunii Suma scadentă Suma nouă
25 august 2016 operațiune reversibilă de furnizare de lichiditate în dolari SUA, cu scadența la 7 zile 10 milioane USD 1 340 de milioane USD

Operațiunile de furnizare de lichiditate menționate mai sus au fost derulate de Eurosistem în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au înregistrat o scădere de 0,1 miliarde EUR, până la 337,2 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) s-au diminuat cu 3,7 miliarde EUR, până la nivelul de 1 093,1 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) s-au majorat cu 28,9 miliarde EUR, până la 171,6 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a crescut cu 13,4 miliarde EUR, până la 180,3 miliarde EUR. Miercuri, 24 august 2016, o operațiune principală de refinanțare (poziția 5.1 din active) în valoare de 41,7 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 42,8 miliarde EUR, cu scadența la o săptămână, a fost decontată.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la un nivel apropiat de zero (nivel relativ similar celui din săptămâna precedentă), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) a fost de 346,4 miliarde EUR (față de 358,7 miliarde EUR în săptămâna anterioară). Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au sporit cu 12,6 miliarde EUR, până la 1 351,8 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 26 august 2016 Modificări față de 19 august 2016 – achiziții Modificări față de 19 august 2016 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 16,4 miliarde EUR - -
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 7,4 miliarde EUR - -
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 189,2 miliarde EUR +0,8 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 20,2 miliarde EUR +0,1 miliarde EUR -0,2 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul corporativ 19,3 miliarde EUR +1,5 miliarde EUR -
Programul de achiziționare de titluri emise de sectorul public 990,8 miliarde EUR +10,3 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 108,4 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor derulate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o scădere de 0,9 miliarde EUR, până la 740 de miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur și creanțe în aur 413 141 0
2 Creanțe în valută asupra nerezidenților zonei euro 310 056 1 185
  2.1 Creanțe asupra FMI 77 244 −1
  2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe și alte active externe 232 812 1 185
3 Creanțe în valută asupra rezidenților zonei euro 32 619 469
4 Creanțe în euro asupra nerezidenților zonei euro 17 224 35
  4.1 Conturi bancare, titluri și împrumuturi 17 224 35
  4.2 Creanțe asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
5 Credite în euro acordate instituțiilor de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 526 795 1 135
  5.1 Operațiuni principale de refinanțare 42 778 1 126
  5.2 Operațiuni de refinanțare pe termen mai lung 483 982 0
  5.3 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  5.4 Operațiuni reversibile structurale 0 0
  5.5 Facilitatea de creditare marginală 36 9
  5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 0 0
6 Alte creanțe în euro asupra instituțiilor de credit din zona euro 95 652 1 818
7 Titluri în euro, emise de rezidenți ai zonei euro 1 688 979 12 508
  7.1 Titluri deținute în scopuri de politică monetară 1 351 823 12 567
  7.2 Alte titluri 337 157 −58
8 Credite în euro acordate administrațiilor publice 26 477 0
9 Alte active 219 543 13
Total active 3 330 487 17 164
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări față de săptămâna anterioară datorate tranzacțiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulație 1 093 085 −3 714
2 Angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro asociate operațiunilor de politică monetară 1 086 462 −13 143
  2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 739 999 −893
  2.2 Facilitatea de depozit 346 426 −12 275
  2.3 Depozite la termen 0 0
  2.4 Operațiuni reversibile de reglaj fin 0 0
  2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 36 25
3 Alte angajamente în euro față de instituții de credit din zona euro 4 151 278
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro față de alți rezidenți ai zonei euro 270 176 29 280
  5.1 Angajamente față de administrațiile publice 171 578 28 854
  5.2 Alte angajamente 98 598 426
6 Angajamente în euro față de nerezidenți ai zonei euro 81 236 3 829
7 Angajamente în valută față de rezidenți ai zonei euro 3 072 20
8 Angajamente în valută față de nerezidenți ai zonei euro 8 622 549
  8.1 Depozite, solduri și alte pasive 8 622 549
  8.2 Pasive asociate facilității de creditare din cadrul MCS II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 58 486 0
10 Alte pasive 203 439 64
11 Conturi de reevaluare 420 923 0
12 Capital și rezerve 100 835 0
Total pasive 3 330 487 17 164
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media