Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 26.8.2016

30.8.2016

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 26.8.2016 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,1 miljardilla eurolla 272,5 miljardiin euroon.

Yhdysvaltain dollarin määräiset likviditeettiä lisäävät operaatiot

Arvopäivä Operaatiotyyppi Erääntyvä operaatio Uusi operaatio
25.8.2016 Yhdysvaltain dollarin määräinen likviditeettiä lisäävä käänteisoperaatio (7 päivää) 10 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria 1 340 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria

Eurojärjestelmän toteuttamat likviditeettiä lisäävät operaatiot liittyivät Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä pieneni 0,1 miljardilla eurolla 337,2 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 3,7 miljardilla eurolla 1 093,1 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 28,9 miljardilla eurolla 171,6 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 13,4 miljardilla eurolla 180,3 miljardiin euroon. Keskiviikkona 24.8.2016 erääntyi 41,7 miljardin euron perusrahoitusoperaatio (vastaavien erä 5.1), ja samalla suoritettiin uusi, 42,8 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli käytännöllisesti katsottuna nollassa (kuten edelliselläkin viikolla) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 346,4 miljardia euroa (edellisellä viikolla 358,7 miljardia euroa). Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 12,6 miljardilla eurolla 1 351,8 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 26.8.2016 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 16,4 miljardia euroa - -
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 7,4 miljardia euroa - -
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 189,2 miljardia euroa +0,8 miljardia euroa -
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 20,2 miljardia euroa +0,1 miljardia euroa -0,2 miljardia euroa
Yrityssektorin velkapapereiden osto-ohjelma 19,3 miljardia euroa +1,5 miljardia euroa -
Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelma 990,8 miljardia euroa +10,3 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 108,4 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) supistui 0,9 miljardilla eurolla 740 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 413 141 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 310 056 1 185
  2.1 Saamiset IMF:ltä 77 244 −1
  2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 232 812 1 185
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 32 619 469
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 17 224 35
  4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 17 224 35
  4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 526 795 1 135
  5.1 Perusrahoitusoperaatiot 42 778 1 126
  5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 483 982 0
  5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
  5.5 Maksuvalmiusluotot 36 9
  5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 0 0
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 95 652 1 818
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 1 688 979 12 508
  7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 1 351 823 12 567
  7.2 Muut arvopaperit 337 157 −58
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 477 0
9 Muut saamiset 219 543 13
Vastaavaa yhteensä 3 330 487 17 164
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 093 085 −3 714
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 1 086 462 −13 143
  2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 739 999 −893
  2.2 Talletusmahdollisuus 346 426 −12 275
  2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
  2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
  2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 36 25
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 4 151 278
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 270 176 29 280
  5.1 Julkisyhteisöt 171 578 28 854
  5.2 Muut 98 598 426
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 81 236 3 829
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 3 072 20
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 8 622 549
  8.1 Talletukset ja muut velat 8 622 549
  8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 58 486 0
10 Muut velat 203 439 64
11 Arvonmuutostilit 420 923 0
12 Pääoma ja rahastot 100 835 0
Vastattavaa yhteensä 3 330 487 17 164
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle