Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava na dan 20. veljače 2015.

24. veljače 2015.

Stavke koje nisu u vezi s operacijama monetarne politike

U tjednu koji je završio 20. veljače 2015. stanje zlata i potraživanja u zlatu (stavka 1. imovine) ostalo je nepromijenjeno.

Neto stanje Eurosustava u stranoj valuti (stavke 2. i 3. imovine umanjene za stavke 7., 8. i 9. obveza) povećalo se za 1,3 milijarde EUR na 245,7 milijarda EUR zbog transakcija s klijentima i portfeljnih transakcija.

U proteklom tjednu Eurosustav nije provodio transakcije za puštanje likvidnosti u vezi sa stalnim dogovorom o razmjeni između Europske središnje banke i središnje banke SAD-a.

Držanja Eurosustava u utrživim vrijednosnim papirima osim onih koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.2. imovine) povećala su se za 1,5 milijarda EUR na 378,6 milijarda EUR. Vrijednost novčanica u optjecaju (stavka 1. obveza) smanjila se za 0,6 milijarda EUR na 1.005,0 milijarda EUR. Obveze prema općoj državi (stavka 5.1. obveza) povećale su se za 14,5 milijarda EUR na 70,5 milijarda EUR.

Stavke u vezi s operacijama monetarne politike

Neto krediti Eurosustava kreditnim institucijama (stavka 5. imovine umanjena za stavke 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. i 4. obveza) povećali su se za 5,8 milijarda EUR na 460,5 milijarda EUR. U srijedu, 18. veljače 2015., dospjela je glavna operacija refinanciranja u visini 104,5 milijarda EUR, a namirena je nova u visini 122,1 milijardu EUR s rokom dospijeća od sedam dana.

Tijekom tjedna otplaćene su prije dospijeća 16,2 milijarde EUR u sklopu operacija dugoročnijeg refinanciranja.

Uporaba stalno raspoložive mogućnosti granične posudbe od središnje banke (stavka 5.5. imovine) iznosila je 1,2 milijarde EUR (u odnosu na 0,2 milijarde EUR prethodnog tjedna), dok je uporaba stalno raspoložive mogućnosti novčanih depozita (stavka 2.2. obveza) iznosila 42,0 milijarde EUR (u odnosu na 45,4 milijarde EUR prethodnog tjedna).

Držanja Eurosustava u vrijednosnim papirima koji se drže za potrebe monetarne politike (stavka 7.1. imovine) povećala su se za 2,1 milijardu EUR na 231,5 milijarda EUR. Detaljan pregled stavke 7.1. imovine po različitim portfeljima nalazi se u donjoj tablici. Svi se portfelji vode po amortiziranom trošku.

Portfelji vrijednosnih papira za potrebe monetarne politike Vrijednost na dan 20. veljače 2015. Razlika u odnosu na 13. veljače 2015. – kupljeno Razlika u odnosu na 13. veljače 2015. – dospjelo
Prvi program kupnje pokrivenih obveznica 26,9 mlrd. EUR - 0,2 mlrd. EUR
Drugi program kupnje pokrivenih obveznica 12,0 mlrd. EUR - 0,6 mlrd. EUR
Treći program kupnje pokrivenih obveznica 48,7 mlrd. EUR 2,8 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR
Program kupnje vrijednosnih papira osiguranih imovinom 3,0 mlrd. EUR 0,1 mlrd. EUR -
Program za tržišta vrijednosnih papira 140,9 mlrd. EUR - -

Tekući računi kreditnih institucija europodručja

Zbog svih se transakcija stanje tekućih računa kreditnih institucija kod Eurosustava (stavka 2.1. obveza) povećalo za 2,5 milijarda EUR na 229,3 milijarde EUR.

Imovina (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 343 867 0
2 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u stranoj valuti 275 665 1 850
2.1 Potraživanja od Međunarodnoga monetarnog fonda (MMF) 79 724 −2
2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 195 940 1 852
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 35 394 −1 298
4 Potraživanja od rezidenata izvan europodručja nominirana u eurima 20 663 1 318
4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 20 663 1 318
4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama iz europodručja, vezani uz operacije monetarne politike, nominirani u eurima 502 548 2 396
5.1 Glavne operacije refinanciranja 122 114 17 576
5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 379 223 −16 179
5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 1 205 994
5.6 Krediti vezani uz poziv na uplatu marže 5 5
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija iz europodručja, nominirana u eurima 121 901 5 617
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 610 134 3 647
7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 231 525 2 140
7.2 Ostali vrijednosni papiri 378 609 1 507
8 Dug opće države nominiran u eurima 26 665 0
9 Ostala imovina 230 958 1 141
Ukupno imovina 2 167 794 14 670
Obveze (u milijunima eura) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 005 000 −592
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja vezane uz operacije monetarne politike, nominirane u eurima 271 373 −941
2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav obveznih pričuva) 229 346 2 485
2.2 Novčani depoziti 41 984 −3 445
2.3 Oročeni depoziti 0 0
2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
2.5 Depoziti vezani uz poziv na uplatu marže 43 19
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama iz europodručja, nominirane u eurima 5 318 −59
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja, nominirane u eurima 110 168 18 414
5.1 Opća država 70 459 14 475
5.2 Ostale obveze 39 708 3 939
6 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u eurima 65 350 −6 109
7 Obveze prema rezidentima europodručja, nominirane u stranoj valuti 1 945 −88
8 Obveze prema rezidentima izvan europodručja, nominirane u stranoj valuti 7 020 −612
8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 7 020 −612
8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 56 374 0
10 Ostale obveze 218 884 4 656
11 Računi revalorizacije 330 898 0
12 Kapital i pričuve 95 464 1
Ukupno obveze 2 167 794 14 670
KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije