Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Situația financiară consolidată la nivelul Eurosistemului la 20 februarie 2015

24 februarie 2015

Poziții care nu sunt asociate operațiunilor de politică monetară

În săptămâna încheiată la 20 februarie 2015, poziția aur și creanțe în aur (poziția 1 din active) s-a menținut nemodificată.

Poziția netă în valută a Eurosistemului (pozițiile 2 și 3 din active minus pozițiile 7, 8 și 9 din pasive) a înregistrat o majorare de 1,3 miliarde EUR, până la 245,7 miliarde EUR, pe seama operațiunilor cu clientela și a celor de portofoliu.

În perioada analizată, Eurosistemul nu a derulat nicio operațiune de furnizare de lichiditate în cadrul acordului de swap permanent pe care Banca Centrală Europeană l-a încheiat cu Rezervele Federale ale SUA.

Titlurile negociabile ale Eurosistemului, altele decât cele deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.2 din active), au sporit cu 1,5 miliarde EUR, până la 378,6 miliarde EUR. Bancnotele în circulație (poziția 1 din pasive) au înregistrat o scădere de 0,6 miliarde EUR, până la 1 005,0 miliarde EUR. Angajamentele față de administrațiile publice (poziția 5.1 din pasive) au crescut cu 14,5 miliarde EUR, până la 70,5 miliarde EUR.

Poziții asociate operațiunilor de politică monetară

Valoarea netă a creditelor acordate de Eurosistem instituțiilor de credit (poziția 5 din active minus pozițiile 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 și 4 din pasive) a sporit cu 5,8 miliarde EUR, până la 460,5 miliarde EUR. Miercuri, 18 februarie 2015, o operațiune principală de refinanțare în valoare de 104,5 miliarde EUR a ajuns la scadență, iar o nouă operațiune în valoare de 122,1 miliarde EUR, cu scadența la șapte zile, a fost decontată.

În cursul săptămânii, o operațiune de refinanțare pe termen mai lung în valoare de 16,2 miliarde EUR a fost rambursată înainte de a ajunge la scadență.

Apelul la facilitatea de creditare marginală (poziția 5.5 din active) s-a situat la 1,2 miliarde EUR (față de 0,2 miliarde EUR în săptămâna anterioară), în timp ce apelul la facilitatea de depozit (poziția 2.2 din pasive) s-a cifrat la 42,0 miliarde EUR (față de 45,4 miliarde EUR în săptămâna precedentă).

Titlurile Eurosistemului deținute în scopuri de politică monetară (poziția 7.1 din active) au consemnat o creștere de 2,1 miliarde EUR, până la 231,5 miliarde EUR. Tabelul de mai jos prezintă repartizarea detaliată a poziției 7.1 din active pe diferitele portofolii. Toate portofoliile sunt evidențiate la cost amortizat.

Portofoliile de titluri de valoare deținute în scopuri de politică monetară Valoarea raportată la 20 februarie 2015 Modificări față de 13 februarie 2015 – achiziții Modificări față de 13 februarie 2015 – răscumpărări
Primul program de achiziționare de obligațiuni garantate 26,9 miliarde EUR - 0,2 miliarde EUR
Al doilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 12,0 miliarde EUR - 0,6 miliarde EUR
Al treilea program de achiziționare de obligațiuni garantate 48,7 miliarde EUR 2,8 miliarde EUR 0,1 miliarde EUR
Programul de achiziționare de titluri garantate cu active 3,0 miliarde EUR 0,1 miliarde EUR -
Programul destinat piețelor titlurilor de valoare 140,9 miliarde EUR - -

Conturile curente ale instituțiilor de credit din zona euro

În urma tuturor operațiunilor efectuate, poziția conturi curente ale instituțiilor de credit în cadrul Eurosistemului (poziția 2.1 din pasive) a înregistrat o creștere de 2,5 miliarde EUR, până la 229,3 miliarde EUR.

Active (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Aur şi creanţe în aur 343 867 0
2 Creanţe în valută asupra nerezidenţilor zonei euro 275 665 1 850
2.1 Creanţe asupra FMI 79 724 −2
2.2 Conturi bancare, titluri, împrumuturi externe şi alte active externe 195 940 1 852
3 Creanţe în valută asupra rezidenţilor zonei euro 35 394 −1 298
4 Creanţe în euro asupra nerezidenţilor zonei euro 20 663 1 318
4.1 Conturi bancare, titluri şi împrumuturi 20 663 1 318
4.2 Creanţe asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
5 Credite în euro acordate instituţiilor de credit din zona euro asociate operaţiunilor de politică monetară 502 548 2 396
5.1 Operaţiuni principale de refinanţare 122 114 17 576
5.2 Operaţiuni de refinanţare pe termen mai lung 379 223 −16 179
5.3 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
5.4 Operaţiuni reversibile structurale 0 0
5.5 Facilitatea de creditare marginală 1 205 994
5.6 Credite aferente apelurilor în marjă 5 5
6 Alte creanţe în euro asupra instituţiilor de credit din zona euro 121 901 5 617
7 Titluri în euro, emise de rezidenţi ai zonei euro 610 134 3 647
7.1 Titluri deţinute în scopuri de politică monetară 231 525 2 140
7.2 Alte titluri 378 609 1 507
8 Credite în euro acordate administraţiilor publice 26 665 0
9 Alte active 230 958 1 141
Total active 2 167 794 14 670
Pasive (milioane EUR) Sold Modificări faţă de săptămâna anterioară datorate tranzacţiilor
Datorită rotunjirilor, este posibil ca totalurile să nu corespundă sumei componentelor.
1 Bancnote în circulaţie 1 005 000 −592
2 Angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro, asociate operaţiunilor de politică monetară 271 373 −941
2.1 Conturi curente (inclusiv rezervele minime obligatorii) 229 346 2 485
2.2 Facilitatea de depozit 41 984 −3 445
2.3 Depozite pe termen fix 0 0
2.4 Operaţiuni reversibile de reglaj fin 0 0
2.5 Depozite aferente apelurilor în marjă 43 19
3 Alte angajamente în euro faţă de instituţii de credit din zona euro 5 318 −59
4 Certificate de debit emise 0 0
5 Angajamente în euro faţă de alţi rezidenţi ai zonei euro 110 168 18 414
5.1 Angajamente faţă de administraţiile publice 70 459 14 475
5.2 Alte angajamente 39 708 3 939
6 Angajamente în euro faţă de nerezidenţii zonei euro 65 350 −6 109
7 Angajamente în valută faţă de rezidenţii zonei euro 1 945 −88
8 Angajamente în valută faţă de nerezidenţi ai zonei euro 7 020 −612
8.1 Depozite, conturi diverse şi alte pasive 7 020 −612
8.2 Pasive asociate facilităţii de credit din cadrul ERM II 0 0
9 Contrapartida drepturilor speciale de tragere alocate de FMI 56 374 0
10 Alte pasive 218 884 4 656
11 Conturi de reevaluare 330 898 0
12 Capital şi rezerve 95 464 1
Total pasive 2 167 794 14 670
CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media