Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Az eurorendszer összevont pénzügyi kimutatása, 2015. február 20.

2015. február 24.

Monetáris politikai műveletekhez nem kapcsolódó tételek

A 2015. február 20-ával záruló héten az aranykészletek és aranykövetelések (eszközoldal, 1. tétel) állománya nem változott.

Az eurorendszer nettó devizapozíciója (az eszközoldali 2. és 3. tétel, valamint a forrásoldali 7., 8. és 9. tétel egyenlege) az ügyfél- és portfólióügyletek következtében 1,3 milliárd euróval nőtt, 245,7 milliárd euróra.

A tárgyidőszakban az eurorendszer nem végzett likviditásbővítő ügyletet az Európai Központi Bank és a Szövetségi Tartalékbankrendszer (Federal Reserve System) közötti, határozatlan idejű cseremegállapodás keretében.

Az eurorendszer forgalomképes, nem monetáris célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.2 tétel) 1,5 milliárd euróval, 378,6 milliárd euróra emelkedett. A forgalomban lévő bankjegyek (forrásoldal, 1. tétel) értéke 0,6 milliárd euróval, 1005,0 milliárd euróra csökkent. Az állammal szemben fennálló kötelezettségek (forrásoldal, 5.1 tétel) értéke 14,5 milliárd euróval, 70,5 milliárd euróra nőtt.

Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó tételek

Az eurorendszer hitelintézeteknek nyújtott nettó hitelállománya (az eszközoldali 5. tétel, valamint a forrásoldali 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 és 4. tétel különbsége) 5,8 milliárd euróval, 460,5 milliárd euróra emelkedett. 2015. február 18-án, szerdán lejárt egy 104,5 milliárd eurós irányadó refinanszírozási művelet, és újabb kihelyezésre került sor 122,1 milliárd euro értékben, hétnapos lejárattal.

A hét során egy hosszabb lejáratú refinanszírozási művelet lejárat előtti visszafizetésére került sor 16,2 milliárd euro értékben.

Az aktív oldali rendelkezésre állás (eszközoldal, 5.5 tétel) igénybevételére 1,2 milliárd euro értékben került sor (szemben az előző heti 0,2 milliárd euróval), míg a betéti rendelkezésre állást (forrásoldal, 2.2 tétel) 42,0 milliárd euro értékben vették igénybe (szemben az előző heti 45,4 milliárd eurós felhasználással).

Az eurorendszer monetáris politikai célú értékpapír-állománya (eszközoldal, 7.1 tétel) 2,1 milliárd euróval 231,5 milliárd euróra emelkedett. Az alábbi táblázat részletes bontásban mutatja az eszközoldali 7.1 tétel különböző portfóliók közötti megoszlását. Az összes portfóliót amortizált bekerülési értéken mutatják ki.

Monetáris politikai értékpapír-portfólió Közölt érték 2015. február 20-án Különbség 2015. február 13-hoz képest – vétel Különbség 2015. február 13-hoz képest – visszaváltás
1. fedezettkötvény-vásárlási program 26,9 milliárd EUR - 0,2 milliárd EUR
2. fedezettkötvény-vásárlási program 12,0 milliárd EUR - 0,6 milliárd EUR
3. fedezettkötvény-vásárlási program 48,7 milliárd EUR 2,8 milliárd EUR 0,1 milliárd EUR
Eszközfedezetű értékpapír-vásárlási (ABS) program 3,0 milliárd EUR 0,1 milliárd EUR -
Értékpapír-piaci program 140,9 milliárd EUR - -

Az euroövezetbeli hitelintézetek folyószámlái

Az összes ügylet figyelembevételével a hitelintézetek eurorendszernél vezetett folyószámláinak egyenlege (forrásoldal, 2.1 tétel) 2,5 milliárd euróval, 229,3 milliárd euróra emelkedett.

Eszközök (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Aranykészletek és aranykövetelések 343 867 0
2 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 275 665 1 850
2.1 Követelések a Nemzetközi Valutaalaptól (IMF) 79 724 −2
2.2 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések, euroövezeten kívüli hitelek és egyéb euroövezeten kívüli eszközök 195 940 1 852
3 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált követelések 35 394 −1 298
4 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, euróban denominált követelések 20 663 1 318
4.1 Bankokkal szembeni számlakövetelések, értékpapír-befektetések és hitelkövetelések 20 663 1 318
4.2 Az ERM-2 alapján nyújtott hitelből származó követelések 0 0
5 Monetáris politikai műveletekkel kapcsolatos, euróban denominált hitelnyújtás euroövezetbeli hitelintézetek részére 502 548 2 396
5.1 Irányadó refinanszírozási műveletek 122 114 17 576
5.2 Hosszabb lejáratú refinanszírozási műveletek 379 223 −16 179
5.3 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
5.4 Strukturális repóműveletek 0 0
5.5 Aktív oldali rendelkezésre állás 1 205 994
5.6 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos hitelek 5 5
6 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált követelések 121 901 5 617
7 Euroövezetbeli rezidensek által kibocsátott, euróban denominált értékpapírok 610 134 3 647
7.1 Monetáris politikai célból tartott értékpapír-állomány 231 525 2 140
7.2 Egyéb értékpapírok 378 609 1 507
8 Euróban denominált államadósság 26 665 0
9 Egyéb eszközök 230 958 1 141
Eszközök összesen 2 167 794 14 670
Források (millió EUR) Egyenleg Eltérés az előző héthez képest ügyletekből adódóan
A kerekítés miatt a részadatok összege nem minden esetben egyezik meg az összesen adatokkal.
1 Forgalomban lévő bankjegyek 1 005 000 −592
2 Monetáris politikai műveletekhez kapcsolódó, euróban denominált kötelezettségek euroövezetbeli hitelintézetekkel szemben 271 373 −941
2.1 Folyószámlák (beleértve a kötelező tartalékot) 229 346 2 485
2.2 Betéti rendelkezésre állás 41 984 −3 445
2.3 Lekötött betétek 0 0
2.4 Finomszabályozó repóműveletek 0 0
2.5 Pótfedezeti felhívással kapcsolatos betétek 43 19
3 Euroövezetbeli hitelintézetekkel szembeni egyéb, euróban denominált kötelezettségek 5 318 −59
4 Kibocsátott adósságpapírok 0 0
5 Egyéb euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, euróban denominált kötelezettségek 110 168 18 414
5.1 Az állammal szemben fennálló kötelezettségek 70 459 14 475
5.2 Egyéb kötelezettségek 39 708 3 939
6 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni eurokötelezettségek 65 350 −6 109
7 Euroövezetbeli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 1 945 −88
8 Euroövezeten kívüli rezidensekkel szembeni, devizában denominált kötelezettségek 7 020 −612
8.1 Betétek, egyenlegek és egyéb kötelezettségek 7 020 −612
8.2 Az ERM-2 alapján felvett hitelből származó kötelezettségek 0 0
9 Az IMF által elosztott különleges lehívási jogok ellentételezése 56 374 0
10 Egyéb kötelezettségek 218 884 4 656
11 Átértékelési számlák 330 898 0
12 Saját tőke 95 464 1
Források összesen 2 167 794 14 670
KAPCSOLAT

Európai Központi Bank

Kommunikációs Főigazgatóság

A sokszorosítás a forrás megnevezésével engedélyezett.

Médiakapcsolatok