Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita 2015 m. vasario 20 d.

2015 m. vasario 24 d.

Su pinigų politikos operacijomis nesusiję straipsniai

Per savaitę, kuri baigėsi 2015 m. vasario 20 d., auksas ir gautinas auksas (1 straipsnis turto dalyje) nepakito.

Eurosistemos grynoji pozicija užsienio valiuta (2 ir 3 straipsniai turto dalyje, atėmus 7, 8 ir 9 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 1,3 mlrd. eurų – iki 245,7 mlrd. eurų dėl sandorių su klientais ir operacijų, susijusių su portfelio valdymu.

Per savaitę Eurosistema neatliko jokių likvidumo didinimo sandorių pagal Europos Centrinio Banko ir Federalinės rezervų sistemos nuolatinį susitarimą dėl valiutų apsikeitimo.

Eurosistemos vertybinių popierių, išskyrus pinigų politikos tikslais laikomus vertybinius popierius, (7.2 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 1,5 mlrd. eurų – iki 378,6 mlrd. eurų. Banknotai apyvartoje (1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) sumažėjo 0,6 mlrd. eurų – iki 1 005,0 mlrd. eurų. Įsipareigojimai valdžiai (5.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 14,5 mlrd. eurų – iki 70,5 mlrd. eurų.

Su pinigų politikos operacijomis susiję straipsniai

Eurosistemos grynasis skolinimas kredito įstaigoms (5 straipsnis turto dalyje, atėmus 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ir 4 straipsnius įsipareigojimų dalyje) padidėjo 5,8 mlrd. eurų – iki 460,5 mlrd. eurų. Trečiadienį, 2015 m. vasario 18 d., baigėsi 104,5 mlrd. eurų vertės pagrindinės refinansavimo operacijos terminas ir buvo atlikta nauja septynių dienų trukmės 122,1 mlrd. eurų vertės operacija.

Per savaitę anksčiau termino buvo grąžinta ilgesnės trukmės refinansavimo operacijai paskirstyta 16,2 mlrd. eurų suma.

Pasinaudojimas ribinio skolinimo galimybe (5.5 straipsnis turto dalyje) buvo 1,2 mlrd. eurų (palyginti su 0,2 mlrd. eurų užpraeitą savaitę), o pasinaudojimas indėlių galimybe (2.2 straipsnis įsipareigojimų dalyje) buvo 42,0 mlrd. eurų (palyginti su 45,4 mlrd. eurų užpraeitą savaitę).

Eurosistemos vertybinių popierių, laikomų pinigų politikos tikslais, (7.1 straipsnis turto dalyje) vertė padidėjo 2,1 mlrd. eurų – iki 231,5 mlrd. eurų. Toliau pateiktoje lentelėje 7.1 straipsnis turto dalyje išskaidytas į atskirus portfelius. Visi portfeliai apskaitoje parodomi amortizuota verte.

Pinigų politikos tikslais laikomų vertybinių popierių portfeliai Vertė 2015 m. vasario 20 d. Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 13 d. – pirkimas Skirtumas, palyginti su 2015 m. vasario 13 d. – išpirkimas
Pirmoji padengtų obligacijų pirkimo programa 26,9 mlrd. eurų 0,2 mlrd. eurų
Antroji padengtų obligacijų pirkimo programa 12,0 mlrd. eurų 0,6 mlrd. eurų
Trečioji padengtų obligacijų pirkimo programa 48,7 mlrd. eurų 2,8 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Turtu užtikrintų vertybinių popierių pirkimo programa 3,0 mlrd. eurų 0,1 mlrd. eurų
Vertybinių popierių rinkų programa 140,9 mlrd. eurų

Euro zonos kredito įstaigų einamosios sąskaitos

Dėl visų įvykdytų operacijų Eurosistemos kredito įstaigų einamosios sąskaitos pozicija (2.1 straipsnis įsipareigojimų dalyje) padidėjo 2,5 mlrd. eurų – iki 229,3 mlrd. eurų.

Turtas (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Auksas ir gautinas auksas 343 867 0
2 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 275 665 1 850
2.1 Iš TVF gautinos lėšos 79 724 −2
2.2 Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas 195 940 1 852
3 Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta 35 394 −1 298
4 Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais 20 663 1 318
4.1 Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos 20 663 1 318
4.2 Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
5 Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais 502 548 2 396
5.1 Pagrindinės refinansavimo operacijos 122 114 17 576
5.2 Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos 379 223 −16 179
5.3 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
5.4 Struktūrinės grįžtamosios operacijos 0 0
5.5 Ribinio skolinimo galimybė 1 205 994
5.6 Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 5 5
6 Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais 121 901 5 617
7 Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais 610 134 3 647
7.1 Vertybiniai popieriai, laikomi pinigų politikos tikslais 231 525 2 140
7.2 Kiti vertybiniai popieriai 378 609 1 507
8 Valdžios skola eurais 26 665 0
9 Kitas turtas 230 958 1 141
Visas turtas 2 167 794 14 670
Įsipareigojimai (mln. EUR) Likutis Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite
Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo.
1 Banknotai apyvartoje 1 005 000 −592
2 Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 271 373 −941
2.1 Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) 229 346 2 485
2.2 Indėlių galimybė 41 984 −3 445
2.3 Terminuotieji indėliai 0 0
2.4 Koreguojančios grįžtamosios operacijos 0 0
2.5 Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole 43 19
3 Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais 5 318 −59
4 Išleisti skolos sertifikatai 0 0
5 Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais 110 168 18 414
5.1 Valdžiai 70 459 14 475
5.2 Kiti įsipareigojimai 39 708 3 939
6 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais 65 350 −6 109
7 Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta 1 945 −88
8 Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta 7 020 −612
8.1 Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai 7 020 −612
8.2 Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II 0 0
9 TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo 56 374 0
10 Kiti įsipareigojimai 218 884 4 656
11 Perkainojimo sąskaitos 330 898 0
12 Kapitalas ir rezervai 95 464 1
Visi įsipareigojimai 2 167 794 14 670
KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai