Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Eurojärjestelmän konsolidoitu tase 20.2.2015

24.2.2015

Muut kuin rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Perjantaina 20.2.2015 päättyneellä viikolla kullan ja kultasaamisten (vastaavien erä 1) määrä pysyi ennallaan.

Eurojärjestelmän nettovaluuttapositio (vastaavien erät 2 ja 3 vähennettynä vastattavien erillä 7, 8 ja 9) kasvoi 1,3 miljardilla eurolla 245,7 miljardiin euroon asiakasmaksujen ja arvopaperikauppojen vaikutuksesta.

Viikon aikana eurojärjestelmä ei toteuttanut Euroopan keskuspankin ja Yhdysvaltain keskuspankin väliseen pysyvään swapjärjestelyyn liittyviä likviditeettiä lisääviä operaatioita.

Eurojärjestelmän muista kuin rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.2) määrä kasvoi 1,5 miljardilla eurolla 378,6 miljardiin euroon. Liikkeessä olevien setelien (vastattavien erä 1) määrä supistui 0,6 miljardilla eurolla 1 005,0 miljardiin euroon. Velat julkisyhteisöille (vastattavien erä 5.1) lisääntyivät 14,5 miljardilla eurolla 70,5 miljardiin euroon.

Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät erät

Eurojärjestelmän nettoluotonanto luottolaitoksille (vastaavien erä 5 vähennettynä vastattavien erillä 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 ja 4) kasvoi 5,8 miljardilla eurolla 460,5 miljardiin euroon. Keskiviikkona 18.2.2015 erääntyi 104,5 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, ja samalla suoritettiin uusi, 122,1 miljardin euron perusrahoitusoperaatio, jonka maturiteetti on 7 päivää.

Pitempiaikaisissa rahoitusoperaatioissa jaettua likviditeettiä maksettiin viikon aikana takaisin 16,2 miljardia euroa ennen eräpäivää.

Maksuvalmiusluoton (vastaavien erä 5.5) käyttö oli 1,2 miljardia euroa (edellisellä viikolla 0,2 miljardia euroa) ja talletusmahdollisuuden (vastattavien erä 2.2) käyttö 42,0 miljardia euroa (edellisellä viikolla 45,4 miljardia euroa).

Eurojärjestelmän rahapoliittisista syistä hallussaan pitämien arvopaperien (vastaavien erä 7.1) määrä kasvoi 2,1 miljardilla eurolla 231,5 miljardiin euroon. Alla olevassa taulukossa on esitetty erään kuuluvat sijoitukset osto-ohjelmittain. Ne kaikki arvostetaan kirjanpidossa jaksotetun hankintamenon perusteella.

Rahapoliittinen osto-ohjelma Salkun arvo 20.2.2015 Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: ostot Muutos edelliseen viikkoon verrattuna: erääntymiset
Ensimmäinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 26,9 miljardia euroa - 0,2 miljardia euroa
Toinen katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 12,0 miljardia euroa - 0,6 miljardia euroa
Kolmas katettujen joukkolainojen osto-ohjelma 48,7 miljardia euroa 2,8 miljardia euroa 0,1 miljardia euroa
Omaisuusvakuudellisten arvopaperien osto-ohjelma 3,0 miljardia euroa 0,1 miljardia euroa -
Velkapaperiohjelma 140,9 miljardia euroa - -

Euroalueen luottolaitosten sekkitilit

Kaikkien transaktioiden vaikutuksesta euroalueen luottolaitosten talletusten määrä eurojärjestelmän sekkitileillä (vastattavien erä 2.1) lisääntyi 2,5 miljardilla eurolla 229,3 miljardiin euroon.

Vastaavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Kulta ja kultasaamiset 343 867 0
2 Valuuttamääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 275 665 1 850
2.1 Saamiset IMF:ltä 79 724 −2
2.2 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja muut valuuttamääräiset saamiset 195 940 1 852
3 Valuuttamääräiset saamiset euroalueelta 35 394 −1 298
4 Euromääräiset saamiset euroalueen ulkopuolelta 20 663 1 318
4.1 Pankkitalletukset, arvopaperisijoitukset ja lainat 20 663 1 318
4.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat saamiset 0 0
5 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset luotot euroalueen luottolaitoksille 502 548 2 396
5.1 Perusrahoitusoperaatiot 122 114 17 576
5.2 Pitempiaikaiset rahoitusoperaatiot 379 223 −16 179
5.3 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
5.4 Käänteiset rakenteelliset operaatiot 0 0
5.5 Maksuvalmiusluotot 1 205 994
5.6 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät luotot 5 5
6 Muut euromääräiset saamiset euroalueen luottolaitoksilta 121 901 5 617
7 Euromääräiset arvopaperit euroalueelta 610 134 3 647
7.1 Rahapoliittisista syistä hallussa pidettävät arvopaperit 231 525 2 140
7.2 Muut arvopaperit 378 609 1 507
8 Euromääräiset saamiset julkisyhteisöiltä 26 665 0
9 Muut saamiset 230 958 1 141
Vastaavaa yhteensä 2 167 794 14 670
Vastattavaa (miljoonina euroina) Tase Liike- ja tilitapahtumista johtuva muutos edelliseen viikkoon verrattuna
Pyöristyksistä johtuen yhteenlaskut eivät välttämättä täsmää.
1 Liikkeessä olevat setelit 1 005 000 −592
2 Rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 271 373 −941
2.1 Sekkitilit (ml. vähimmäisvarantotalletukset) 229 346 2 485
2.2 Talletusmahdollisuus 41 984 −3 445
2.3 Määräaikaistalletukset 0 0
2.4 Käänteiset hienosäätöoperaatiot 0 0
2.5 Vakuuksien muutospyyntöihin liittyvät talletukset 43 19
3 Muut euromääräiset velat euroalueen luottolaitoksille 5 318 −59
4 Liikkeeseen lasketut sijoitustodistukset 0 0
5 Euromääräiset velat muille euroalueella oleville 110 168 18 414
5.1 Julkisyhteisöt 70 459 14 475
5.2 Muut 39 708 3 939
6 Euromääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 65 350 −6 109
7 Valuuttamääräiset velat euroalueelle 1 945 −88
8 Valuuttamääräiset velat euroalueen ulkopuolelle 7 020 −612
8.1 Talletukset ja muut velat 7 020 −612
8.2 ERM II:n luottojärjestelyihin perustuvat velat 0 0
9 Myönnettyjen erityisnosto-oikeuksien vastaerä 56 374 0
10 Muut velat 218 884 4 656
11 Arvonmuutostilit 330 898 0
12 Pääoma ja rahastot 95 464 1
Vastattavaa yhteensä 2 167 794 14 670
YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle