Menu

En digital euro

Digitaliseringen har spredt sig til alle områder af vores liv og forandret den måde, vi betaler på.

Vi er inde i en ny tidsalder, hvor en digital euro ville garantere, at borgerne i euroområdet fortsat – og omkostningsfrit – kan have adgang til et enkelt, risikofrit, pålideligt og universelt anerkendt betalingsmiddel.

Den digitale euro ville stadig være en euro – ligesom pengesedler, men digital. Den ville være en elektronisk form for centralbankpenge (dvs. penge, som udstedes af ECB og de nationale centralbanker), og som kunne bruges af alle borgere og virksomheder.

Den skal ikke erstatte eurosedler og -mønter, men derimod være et supplement. Eurosystemet vil fortsat sikre, at du har adgang til eurosedler og -mønter i hele euroområdet.

En digital euro ville give dig mulighed for at vælge mellem flere forskellige betalingsmidler. Den ville gøre det lettere at foretage betalinger og – sammen med eurosedler og -mønter – bidrage til finansiel inklusion.

"Euroen tilhører europæerne, og det er vores opgave at være dens vogter. Vi skal være parate til at udstede en digital euro, hvis der opstår behov for det."

Christine Lagarde, formand for ECB

Hvorfor lige en digital euro?

En digital euro ville være et hurtigt, let og sikkert betalingsinstrument til dine daglige betalinger.

Den kunne understøtte digitaliseringen af den europæiske økonomi og aktivt tilskynde til innovation på detailbetalingsområdet.

ECB og de nationale centralbanker i euroområdet er i færd med at undersøge fordele og risici, således at vores penge også fremover imødekommer europæernes behov fuldt ud.

Rapport om en digital euro (findes kun på engelsk)­

Hvilke andre fordele er der ved en digital euro?

En digital euro ville kombinere effektiviteten af et digitalt betalingsinstrument og centralbankpengenes sikkerhed.

Den ville være en hjælp i situationer, hvor folk ikke længere foretrækker at betale med kontanter. Den ville også forhindre afhængighed af digitale betalingsmidler, der stilles til rådighed og kontrolleres af lande uden for euroområdet, og som eventuelt kan underminere den finansielle stabilitet og den pengepolitiske suverænitet.

Databeskyttelse får en høj prioritet. Den digitale euro kan således bidrage til at fastholde tilliden til betalinger i den digitale tidsalder.

Hvornår er den klar?

Vi har endnu ikke besluttet, om vi vil udstede en digital euro. Lige nu befinder vi os i en forberedelsesfase, hvor vi er ved at udvikle konceptet, gennemfører praktiske test, lytter til den bredere offentligheds synspunkter og tager kontakt til interessenter.

Vi beslutter i midten af 2021, om vi vil sætte et projekt om en digital euro i gang med henblik på at være parat til en mulig udstedelse af en digital euro en gang i fremtiden

"Vi kan ikke læne os tilbage. Vi er nødt til at sikre, at vores valuta er tilpasset fremtidens behov.

Fabio Panetta, medlem af ECB's direktion

Vi har analyseret mulige fordele og ulemper ved en digital euro

Hvordan ville en digital euro blive udformet?

Eksperter fra ECB og de nationale centralbanker i euroområdet har fastsat en række grundlæggende krav til en digital euro. Den skal fx være let tilgængelig, robust, sikker og effektiv. Den skal desuden leve op til bestemmelserne om databeskyttelse og overholde loven. Disse krav vil hjælpe os til at definere, hvordan den skal være.

En digital euro ville blive udformet, så den kan fungere sammen med private betalingsløsninger. Dette ville gøre det lettere at tilbyde fælleseuropæiske løsninger og tilbyde forbrugerne yderligere tjenester.

Ville en digital euro blive forvaltet af ECB?

ECB er euroens forvalter – på vegne af hele Europas befolkning – uanset om det drejer sig om eurosedler eller euro i digital form.

Vi vil gerne sikre, at vores penge bevarer deres værdi, og at enhver form for digital euro i sidste instans beskyttes og reguleres af centralbanken.

Hvorfor ville en digital euro ikke være et kryptoaktiv?

Kryptoaktiver er grundlæggende forskellige fra centralbankpenge. Prisen på dem svinger meget, fordi de ikke har nogen indre værdi, og der ikke er en pålidelig institution, som står bag dem.

Folk, der anvender digitale euro, ville kunne have samme tillid til dem som til kontanter, fordi der er en centralbank, som står bag dem begge. Det er ikke tilfældet med kryptoaktiver, som fx stablecoins.

Explainer: Hvad er bitcoin?

Tak fordi du gav din mening til kende!

Udformningen af en digital euro skal, ligesom det er tilfældet med de euro, vi bruger hver dag, leve op til en bred vifte af brugeres behov.

Enhver vurdering af, hvorvidt der skal indføres en digital euro, skal derfor tage højde for alle de konsekvenser, som den kan have, fx for pengepolitikken og den finansielle stabilitet.

Tak til alle, som deltog i den offentlige høring, der sluttede 12. januar 2021. Vi modtog 8.000 svar. Vi regner med at offentliggøre resultatet i løbet af foråret.

Har du spørgsmål? Send os en e-mail.

Pressemeddelelse

Nye horisonter for europæiske betalinger

Der er grundlæggende ændringer på vej på betalingsområdet, og centralbankerne spiller en vigtig rolle i denne proces. Grundlaget for europæiske betalinger skal være et konkurrencedygtigt og innovativt marked, som lever op til det, forbrugerne efterspørger, og bevarer europæisk suverænitet. Det er baggrunden for, at vi har udviklet en omfattende betalingsstrategi for den digitale tidsalder.

Se højdepunkterne fra ECB's konference

En digital euro til den digitale tidsalder

En digital euro ville være et digitalt symbol på fremskridt og integration i Europa, udtalte direktionsmedlem Fabio Panetta, da han præsenterede rapporten om en digital euro. Det har siden euroens indførelse været ECB's opgave at bevare borgernes tillid til vores fælles valuta. En digital euro ville – ligesom eurosedler og euromønter – være tilgængelig for alle og øge udvalget af betalingsmidler.

Se høringen i Europa-Parlamentet

Podcast

ECB's podcast: Er tiden inde til en digital euro?

Hvad er en digital euro? Hvilke fordele ville den have, og hvordan ville den påvirke den måde, vi betaler på? Hvornår er den klar? Podcastens vært Michael Steen drøfter disse og andre spørgsmål med Ulrich Bindseil, som er ansvarlig for markedsinfrastrukturer og betalinger i ECB.

Læs mere (findes kun på engelsk).

Taler, interview og publikationer