European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Europski fond za monetarnu suradnju (od 1973. do 1993.)

Europski fond za monetarnu suradnju (u daljnjem tekstu: EFMS ili Fond) osnovan je 1973. radi bolje suradnje među državama članicama u svrhu uspostave ekonomske i monetarne unije. Djelovao je iz Basela, a potrebnu administrativnu i tehničku podršku pružala mu je Banka za međunarodne namire (BIS).

Glavni cilj Fonda bio je pravilno funkcioniranje postupnog sužavanja raspona fluktuacije među valutama Zajednice (tzv. »valutna zmija«). Osim toga, Fond je pratio intervencije na deviznim tržištima valuta Zajednice. Naposljetku, bio je odgovoran za upravljanje kratkoročnim financiranjem i za namire između središnjih banaka, što je dovelo do usklađene politike pričuva.

Od 1976. Fond je bio zadužen i za upravljanje kreditima Zajednice u svrhu podupiranja platne bilance pojedinih država članica. Od osnutka Europskog monetarnog sustava i uvođenja europske valutne jedinice (ECU) 1979. obavljao je sve zadaće povezane s njezinim stvaranjem i upotrebom te remuneracijom povezanom sa saldima u europskim valutnim jedinicama.

Upravljački odbor Fonda sastojao se od guvernera središnjih banaka koji su bili članovi Odbora guvernera te jednog člana i eventualno čak zamjenskog člana iz Europske komisije. Nakon prvog sastanka, koji je održan 14. svibnja 1973., Upravljački odbor imenovao je Banku za međunarodne namire agentom koji će provoditi operacije Fonda u skladu s mjerodavnim direktivama.

Fond je ukinut 1. siječnja 1994., kada je njegovu ulogu preuzeo Europski monetarni institut (EMI), a Banka za međunarodne namire i dalje je, tijekom prijelaznog razdoblja do 15. svibnja 1995., djelovala kao agent.

Dokumentacija Fonda u papirnatom je obliku i sastoji se od 153 kutije koje sadržavaju direktive, odluke i spise povezane sa sastancima Upravljačkog odbora, izvješća i obavijesti Banke za međunarodne namire u ulozi agenta kao i dokumente o osnivanju i o kreditima koje je Zajednica dala Grčkoj, Italiji i Francuskoj. Dokumenti uglavnom obuhvaćaju razdoblje od 1973. do 2002. (uz nekoliko dokumenata iz 1953.), a većina ih je na engleskom, francuskom ili njemačkom jeziku.

EFMS: 1. Status i organizacija
od 1953. do 1994. (posebno od 1973. do 1992.)

EFMS: 1.1. Osnutak i temeljni dokumenti

Taj pododjeljak obuhvaća pravni i organizacijski okvir koji je služio kao temelj za uspostavu i rad EFMS‑a. Obuhvaća i razdoblje zamjene EFMS‑a Europskim monetarnim institutom (EMI). Sadržava odluke i direktive koje je donio Upravljački odbor te dokumente radne skupine za Pravilnik o osoblju EFMS‑a (od 1973. do 1976.).

Pretraživanje javnog registra dokumenata
od 1966. do 2002. (posebno od 1979. do 1995.)

EFMS: 1.2. Financijska administracija i transakcije

Taj pododjeljak obuhvaća kredite koje je Zajednica dala Francuskoj (1983.), Grčkoj (1985., 1991.) i Italiji (1993.) kao i obavijesti i rezultate mjesečnih anketa o deviznim transakcijama i transakcijama zlatom te drugim operacijama.

Pretraživanje javnog registra dokumenata
EFMS: 2. Sastanci i stručna mišljenja
od 1973. do 1993.

EFMS: 2.1. Sastanci Upravljačkog odbora i drugih skupina

Taj pododjeljak obuhvaća dnevne redove, zapisnike i drugu dokumentaciju povezanu sa sastancima Upravljačkog odbora koji su se održali od 14. svibnja 1973. do 14. prosinca 1993., kao i sa sastancima radnih skupina za Pravilnik o osoblju koji su se održali od 21. rujna 1973. do 30. travnja 1976.

Pretraživanje javnog registra dokumenata
od 1973. do 1995.

EFMS: 2.2. Izvješća agenta i EFMS-a

Taj pododjeljak obuhvaća zakonski propisana izvješća o aktivnostima EFMS‑a kao i izvješća agenta o financijskim operacijama povezanima s EEZ‑ovim poslovima zaduživanja i kreditiranja te o operacijama EFMS‑a.

Pretraživanje javnog registra dokumenata

Sve stranice u ovom odjeljku