European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Europos piniginio bendradarbiavimo fondas (1973–1993 m.)

Europos piniginio bendradarbiavimo fondas (toliau – Fondas; archyvuose vartojamos nuorodos su santrumpa anglų kalba EMCF (European Monetary Cooperation Fund)) įsteigtas 1973 m. siekiant sustiprinti valstybių narių bendradarbiavimą ekonominės ir pinigų sąjungos kūrimo klausimais. Fondas buvo įsteigtas Bazelyje, o reikalingą administracinę ir techninę pagalbą jam teikė Tarptautinių atsiskaitymų bankas.

Pagrindinis Fondo tikslas – užtikrinti, kad tinkamai veiktų Bendrijos valiutų kursų svyravimo vienas kito atžvilgiu laipsniško mažinimo mechanizmas (vadinamoji valiutų kursų gyvatė). Jis taip pat stebėjo intervencijas Bendrijos valiutomis užsienio valiutų rinkose ir buvo atsakingas už trumpalaikio finansavimo ir centrinių bankų tarpusavio atsiskaitymų administravimą siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi suderintos rezervų politikos.

Nuo 1976 m. Fondas buvo atsakingas ir už Bendrijos paskolų, teikiamų valstybių narių mokėjimų balansui paremti, administravimą. Nuo 1979 m., sukūrus Europos pinigų sistemą ir įvedus Europos piniginį vienetą – ekiu, Fondas vykdė visas funkcijas, susijusias su ekiu naudojimu ir ekiu pozicijų padengimu.

Fondo valdytojų tarybą sudarė centrinių bankų valdytojai, anksčiau buvę Valdytojų komiteto nariais, ir vienas narys bei, galimai, vienas pakaitinis narys iš Europos Komisijos. Per pirmąjį 1973 m. gegužės 14 d. sušauktą posėdį Valdytojų taryba pavedė Tarptautinių atsiskaitymų bankui pagal atitinkamas direktyvas vykdyti Fondo operacijų tarpininko funkcijas.

Fondas panaikintas 1994 m. sausio 1 d., kai jo funkcijas perėmė Europos pinigų institutas (EPI). Tarptautinių atsiskaitymų bankas dar kurį laiką (iki 1995 m. gegužės 15 d.) vykdė tarpininko funkcijas.

Fondo dokumentai yra popieriniai ir užima 153 archyvines dėžes. Dokumentus sudaro direktyvos, sprendimai, Valdytojų tarybos posėdžių dokumentai, Tarptautinių atsiskaitymų banko ataskaitos ir pranešimai, parengti šiam bankui vykdant tarpininko funkcijas, taip pat steigimo dokumentai ir Bendrijos paskolų Graikijai, Italijai ir Prancūzijai dokumentai. Tai daugiausia 1973–2002 m. dokumentai (yra ir keletas 1953 m. dokumentų egzempliorių), parengti daugiausia anglų, prancūzų arba vokiečių kalbomis.

EMCF 1. Statusas ir organizacinė struktūra
1953–1994 m. (ypač 1973–1992 m.)

EMCF 1.1 Steigimas ir sudėtis

Šį skirsnį sudaro teisiniai ir organizaciniai Fondo steigimo ir veiklos dokumentai. Kartu saugomi Fondo funkcijų perdavimo Europos pinigų institutui dokumentai. Tai – sprendimai ir direktyvos, kuriems pritarė Fondo valdytojų taryba, ir Fondo tarnybos nuostatų rengimo darbo grupės dokumentai (angl. Working Party on Staff Regulations of the EMCF) (1973–1976 m.).

Paieška Viešame dokumentų registre
1966–2002 m. (ypač 1979–1995 m.)

EMCF 1.2 Finansinis administravimas ir operacijos

Šį skirsnį sudaro Bendrijos paskolų Prancūzijai (1983 m.), Graikijai (1985 ir 1991 m.) ir Italijai (1993 m.) dokumentai, pranešimai ir mėnesinės operacijų užsienio valiutomis ir auksu, taip pat kitų operacijų apžvalgos.

Paieška Viešame dokumentų registre
EMCF 2. Posėdžiai ir ekspertų nuomonės
1973–1993 m.

EMCF 2.1 Valdytojų tarybos ir kitų grupių posėdžiai

Šį skirsnį sudaro 1973 m. gegužės 14 d. – 1993 m. gruodžio 14 d. Valdytojų tarybos posėdžių ir 1973 m. rugsėjo 21 d. – 1976 m. balandžio 30 d. Fondo tarnybos nuostatų rengimo darbo grupės posėdžių darbotvarkės, protokolai ir kiti dokumentai.

Paieška Viešame dokumentų registre
1973–1995 m.

EMCF 2.2 Tarpininko ir Fondo ataskaitos

Tai – pagal teisės aktus rengtos Fondo veiklos ataskaitos, tarpininko įvykdytų finansinių operacijų, susijusių su EEB skolinimosi ir skolinimo operacijomis, ataskaitos ir Fondo operacijų ataskaitos.

Paieška Viešame dokumentų registre

Visi šios dalies puslapiai