Menu

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας (1973-1993)

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Νομισματικής Συνεργασίας («ΕΤΝΣ» ή «Ταμείο») (European Monetary Cooperation Fund – EMFC) ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών που εργάζονταν προς την κατεύθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Το Ταμείο ασκούσε τις δραστηριότητες του από τη Βασιλεία, η δε Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών (ΤΔΔ) παρείχε σε αυτό την απαραίτητη διοικητική και τεχνική υποστήριξη.

Πρωταρχικός στόχος του Ταμείου ήταν να διασφαλίσει την ορθή λειτουργία της βαθμιαίας μείωσης των περιθωρίων διακύμανσης μεταξύ των κοινοτικών νομισμάτων (το λεγόμενο «νομισματικό φίδι»). Παρακολουθούσε επίσης τις παρεμβάσεις στις αγορές συναλλάγματος σε κοινοτικά νομίσματα. Τέλος, ήταν αρμόδιο για τη διαχείριση βραχυπρόθεσμης χρηματοδότησης και για τον διακανονισμό μεταξύ κεντρικών τραπεζών, με σκοπό μια συντονισμένη πολιτική για τα αποθέματα.

Από το 1976 ανατέθηκε επίσης στο Ταμείο η διαχείριση των κοινοτικών δανείων για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωμών ορισμένων κρατών μελών. Από το 1979, με την εισαγωγή του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Συστήματος και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Μονάδας (ECU), άσκησε όλα τα καθήκοντα που σχετίζονταν με τη δημιουργία, τη χρήση και τον τοκισμό των ECU.

Το Συμβούλιο Διοικητών του Ταμείου αποτελούνταν από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών που ήταν μέλη της Επιτροπής Διοικητών, καθώς και από ένα μέλος, και ενδεχομένως και από ένα αναπληρωματικό μέλος, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε συνέχεια της πρώτης συνεδρίασής του, στις 14 Μαΐου 1973, το Συμβούλιο Διοικητών όρισε την Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών ως εντολοδόχο για τη διενέργεια των πράξεων του Ταμείου βάσει των σχετικών οδηγιών.

Το Ταμείο διαλύθηκε την 1η Ιανουαρίου 1994, όταν τα καθήκοντά του ανατέθηκαν στο Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ), ενώ η Τράπεζα Διεθνών Διακανονισμών συνέχισε να λειτουργεί ως εντολοδόχος για μια μεταβατική περίοδο που διήρκεσε έως τις 15 Μαΐου 1995.

Το αρχειακό υλικό του Ταμείου είναι έντυπο και περιέχεται σε 153 κιβώτια στα οποία περιλαμβάνονται οδηγίες, αποφάσεις και αρχεία από τις συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών, αναφορές και κοινοποιήσεις για τον ρόλο της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών ως εντολοδόχου, καθώς και έγγραφα σχετικά με τις θεμελιώδεις αρχές του Ταμείου και τα κοινοτικά δάνεια για την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Γαλλία. Τα έγγραφα καλύπτουν κατά κύριο λόγο την περίοδο 1973-2002 (με ορισμένα αντίγραφα εγγράφων να χρονολογούνται από το 1953) και είναι κυρίως στα αγγλικά, γαλλικά και γερμανικά.

Περιήγηση στον κατάλογο για την εύρεση δημοσιευμένων εγγράφων

EMCF 1 Καθεστώς και οργάνωση
1953-1994
(ιδίως,
1973-1992)

EMCF 1.1 Θεμελιώδεις αρχές και ίδρυση

Αυτή η υποενότητα καλύπτει το νομικό και οργανωτικό πλαίσιο βάσει του οποίου θεσπίστηκε και λειτούργησε το ΕΤΝΣ. Καλύπτει επίσης την αντικατάσταση του ΕΤΝΣ από το Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ίδρυμα (ΕΝΙ). Περιλαμβάνει τις αποφάσεις και τις οδηγίες οι οποίες συμφωνήθηκαν από το Συμβούλιο Διοικητών, καθώς και τα αρχεία της Ομάδας Εργασίας για τον Κανονισμό Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού του ΕΤΝΣ (1973-1976).

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων

1966-2002
(ιδίως,
1979-1995)

EMCF 1.2 Χρηματοοικονομική διοίκηση και πράξεις

Αυτή η υποενότητα περιλαμβάνει τα κοινοτικά δάνεια προς τη Γαλλία (1983), την Ελλάδα (1985, 1991) και την Ιταλία (1993), καθώς και κοινοποιήσεις και μηνιαίες αναφορές για πράξεις σε συνάλλαγμα και χρυσό και άλλες πράξεις.

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων

EMCF 2 Συνεδριάσεις και επαγγελματικές γνώμες
1973-1993

EMCF 2.1 Συνεδριάσεις του Συμβουλίου Διοικητών και άλλων ομάδων

Αυτή η υποενότητα καλύπτει τις ημερήσιες διατάξεις, τα πρακτικά και συναφή έγγραφα των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Διοικητών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 14 Μαΐου 1973 έως τις 14 Δεκεμβρίου 1993, καθώς και των συνεδριάσεων των Ομάδων Εργασίας για τον Κανονισμό της Υπηρεσιακής Κατάστασης του Προσωπικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν από τις 21 Σεπτεμβρίου 1973 έως τις 30 Απριλίου 1976.

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων

1973-1995

EMCF 2.2 Εκθέσεις του Εντολοδόχου και του ΕΤΝΣ

Αυτή η υποενότητα καλύπτει καταστατικές εκθέσεις σχετικά με τις δραστηριότητες του ΕΤΝΣ, καθώς και εκθέσεις που εκπονήθηκαν από τον Εντολοδόχο όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές πράξεις σε σχέση με τις δανειοληπτικές και δανειοδοτικές πράξεις της ΕΟΚ και όσον αφορά τις πράξεις του ΕΤΝΣ.

Αναζήτηση στον δημόσιο κατάλογο εγγράφων