European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Il-Fond Ewropew ta' Kooperazzjoni Monetarja (1973-93)

Il-Fond Ewropew ta' Kooperazzjoni Monetarja (l-"EMCF", jew il-"Fond") ġie stabbilit fl-1973 biex tiżdied il-kooperazzjoni bejn l-Istati Membri li jaħdmu lejn l-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Kien jopera minn Basel, bil-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali (BIS) li jipprovdi l-appoġġ amministrattiv u tekniku meħtieġ.

L-għan primarju tal-Fond kien li jiżgura l-funzjonament tajjeb tat-tnaqqis progressiv tal-marġini ta' flutwazzjoni bejn il-muniti tal-Komunità (l-hekk imsejjaħ "Currency Snake”). Huwa ssorvelja wkoll l-interventi fis-swieq tal-kambju fil-muniti tal-Komunità. Fl-aħħar nett, kien responsabbli għall-amministrazzjoni ta' finanzjament fuq medda qasira ta' żmien u għal saldi bejn banek ċentrali, li wasslu għal politika miftiehma dwar ir-riservi.

Mill-1976, il-Fond ġie wkoll inkarigat biex iwettaq l-amministrazzjoni ta' self tal-Komunità biex isostni l-bilanċ tal-pagamenti ta' ċerti Stati Membri. Mill-1979, bl-introduzzjoni tas-Sistema Monetarja Ewropea u l-Unità ta' Valuta Ewropea (ECU), wettqet il-kompiti kollha relatati mal-ħolqien, l-użu u r-remunerazzjoni tal-ECUs.

Il-Bord tal-Gvernaturi tal-Fond kien jikkonsisti mill-gvernaturi tal-bank ċentrali li kienu parti mill-Kumitat tal-Gvernaturi, biż-żieda ta' membru u potenzjalment anki membru supplenti mill-Kummissjoni Ewropea. Wara l-ewwel laqgħa tiegħu, fl-14 ta' Mejju 1973, il-Bord assenja lill-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali bħala l-aġent biex iwettaq l-operazzjonijiet tal-Fond skont id-direttivi rilevanti.

Il-Fond ġie xolt fl-1 ta' Jannar 1994, meta r-rwoli tiegħu ttieħdu mill-Istitut Monetarju Ewropew (EMI), filwaqt li l-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali kompla jaħdem bħala aġent għal perjodu tranżitorju sal-15 ta' Mejju 1995.

Ir-rekords tal-Fond huma bbażati fuq il-karti u jikkonsistu minn 153 kaxxa li fihom direttivi, deċiżjonijiet u fajls minn laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi, rapporti u notifiki tar-rwol tal-Bank għal Ħlasijiet Internazzjonali bħala aġent, kif ukoll dokumentazzjoni dwar il-fondazzjoni u self Komunitarju għall-Greċja, l-Italja u Franza. Id-dokumenti fil-biċċa l-kbira jkopru l-perjodu mill-1973 sa l-2002 (b'xi kopji ta' dokumenti mill-1953) u huma l-aktar bl-Ingliż, bil-Franċiż u bil-Ġermaniż.

EMCF 1 Status u organizzazzjoni
1953-1994(1973-1992,b’mod partikolari)

EMCF 1.1 Fondazzjoni u kostituzzjoni

Din is-subtaqsima tkopri l-qafas legali u organizzattiv użat biex tistabbilixxi l-EMCF u tgħinha taħdem. Ikopri wkoll is-sostituzzjoni tal-EMCF mill-Istitut Monetarju Ewropew (EMI). Tinkludi d-deċiżjonijiet u d-direttivi miftiehma mill-Bord tal-Gvernaturi u r-rekords tal-Grupp ta' Ħidma dwar ir-Regolamenti tal-Persunal tal-EMCF (1973-1976).

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1966-2002(1979-1995,b’mod partikolari)

EMCF 1.2 Amministrazzjoni finanzjarja u tranżazzjonijiet

Din is-subtaqsima tinkludi self Komunitarju magħmul fi Franza (1983), fil-Greċja (1985, 1991) u fl-Italja (1993), kif ukoll notifiki u stħarriġ ta' kull xahar dwar tranżazzjonijiet ta' kambju u deheb, u fuq operazzjonijiet oħra.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
EMCF 2 Laqgħat u opinjonijiet professjonali
1973-1993

EMCF 2.1 Laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi u gruppi oħrajn

Din is-subtaqsima tkopri l-aġendi, il-minuti u d-dokumentazzjoni relatata tal-laqgħat tal-Bord tal-Gvernaturi, li saru bejn l-14 ta' Mejju 1973 u l-14 ta' Diċembru 1993; u tal-laqgħat tal-Gruppi ta' Ħidma dwar ir-Regolamenti tal-Persunal, li saru bejn il-21 ta' Settembru 1973 u t-30 ta 'April 1976.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti
1973-1995

EMCF 2.2 Rapporti tal-Aġent u l-EMCF

Din is-subtaqsima tkopri rapporti statutorji relatati mal-attivitajiet tal-EMCF, kif ukoll rapporti mwettqa mill-Aġent dwar l-operazzjonijiet finanzjarji b'konnessjoni mal-operazzjonijiet ta' self u tislif tal-KEE, u fuq l-operazzjonijiet tal-EMCF.

Tiftix fir-Registru Pubbliku tad-Dokumenti

Il-paġni kollha f’din it-taqsima