European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Eiropas Monetārās sadarbības fonds (1973–1993)

Eiropas Monetārās sadarbības fonds (EMSF vai Fonds) tika izveidots 1973. gadā, lai stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm, strādājot pie Ekonomikas un monetārās savienības izveides. Tas darbojās Bāzelē, un nepieciešamo administratīvo un tehnisko atbalstu nodrošināja Starptautisko norēķinu banka (SNB).

Fonda galvenais uzdevums bija nodrošināt, lai pienācīgi darbotos Kopienas dalībvalstu valūtu kursu svārstību robežu pakāpeniskā sašaurināšanās (tā dēvētā "valūtu čūska"). Tas arī monitorēja intervences Kopienas dalībvalstu valūtu tirgos. Visbeidzot, tas bija atbildīgs par īstermiņa finansēšanas administrēšanu un par norēķiniem starp centrālajām bankām, kas ļāva panākt saskaņotu rezervju politiku.

Sākot ar 1976. gadu, Fondam tika uzticēta arī atbildība par Kopienas aizdevumu administrēšanu, lai atbalstītu dažu dalībvalstu maksājumu bilanci. Sākot ar 1979. gadu, kad tika ieviesta Eiropas Monetārā sistēma un Eiropas valūtas vienība (ECU), tas veica visus pienākumus saistībā ar ECU radīšanu, izmantošanu un atmaksu.

Fonda Padomes sastāvā bija centrālo banku vadītāji, kas ietilpa arī Vadītāju komitejā, un viens papildu loceklis un potenciāli arī viens vietnieks no Eiropas Komisijas. Pēc pirmās sanāksmes 1973. gada 14. maijā Padome nozīmēja Starptautisko norēķinu banku par aģentu, kas atbilstoši attiecīgajām direktīvām veica Fonda darbības.

Fonds beidza pastāvēt 1994. gada 1. janvārī, kad tā uzdevumus pārņēma Eiropas Monetārais institūts (EMI), bet Starptautisko norēķinu banka turpināja darboties kā aģents pārejas perioda laikā līdz 1995. gada 15. maijam.

Fonda dokumenti ir papīra formātā un glabājas 153 kastēs. Tie ietver direktīvas, lēmumus un Padomes sanāksmju dokumentāciju, ziņojumus un paziņojumus saistībā ar Starptautisko norēķinu bankas darbību aģenta statusā, kā arī dokumentāciju par dibināšanu un Kopienas aizdevumiem Grieķijai, Itālijai un Francijai. Dokumenti pamatā aptver periodu no 1973. līdz 2002. gadam (kā arī dažu dokumentu kopijas no 1953. gada) un galvenokārt ir angļu, franču un vācu valodā.

EMSF 1. Statuss un organizācija
1953–1994 (īpaši 1973–1992)

EMSF 1.1. Dibināšana un veidošana

Šī apakšsadaļa aptver juridisko un organizatorisko ietvaru, kas ir tā izveides un darbības pamatā. Tā aptver arī Eiropas Monetārā institūta (EMI) stāšanos EMSF vietā. Tā ietver Padomes apstiprinātos lēmumus un direktīvas un EMSF personāla noteikumu darba grupas dokumentāciju (1973–1976).

Meklēšana dokumentu publiskajā reģistrā
1966–2002 (īpaši 1979–1995)

EMSF 1.2. Finanšu administrācija un darījumi

Šī apakšsadaļa aptver Kopienas aizdevumus Francijai (1983), Grieķijai (1985, 1991) un Itālijai (1993), kā arī paziņojumus un ikmēneša apskatus par darījumiem ar ārvalstu valūtām un zeltu, kā arī citām operācijām.

Meklēšana dokumentu publiskajā reģistrā
EMSF 2 Sanāksmes un profesionālie atzinumi
1973–1993

EMSF 2.1. Padomes un citu grupu sanāksmes

Šī apakšsadaļa aptver laikā no 1973. gada 14. maija līdz 1993. gada 14. decembrim notikušo Padomes sanāksmju, kā arī laikā no 1973. gada 21. septembra līdz 1976. gada 30. aprīlim notikušo personāla noteikumu darba grupu sanāksmju darba kārtības, protokolus un saistītos dokumentus.

Meklēšana dokumentu publiskajā reģistrā
1973–1995

EMSF 2.2. Aģenta un EMSF pārskati

Šī apakšsadaļa aptver tiesību aktos noteiktos pārskatus par EMSF darbību, kā arī aģenta sniegtos pārskatus par finanšu operācijām saistībā ar EEK aizņēmumu un aizdevumu operācijām un par EMSF operācijām.

Meklēšana dokumentu publiskajā reģistrā

Visas šīs sadaļas lapas