European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Euroopan raha-asiain yhteistyörahasto (1973–1993)

Euroopan raha-asiain yhteistyörahasto (EMCF, jatkossa ”rahasto”) perustettiin vuonna 1973 edistämään jäsenvaltioiden yhteistyötä talous- ja rahaliiton luomiseksi. Rahasto toimi Baselissa ja sai tarvitsemansa hallinnollisen ja teknisen tuen Kansainväliseltä järjestelypankilta.

Rahaston ensisijaisena tavoitteena oli varmistaa, että Euroopan talousyhteisön (ETY) valuuttojen keskinäiset vaihteluvälit kaventuivat jatkuvasti moitteettomalla tavalla (ns. valuuttakäärme). Se myös valvoi ETY-maiden valuuttojen määräisiä valuuttamarkkinatoimia. Lisäksi rahasto oli vastuussa lyhyen aikavälin rahoituksen hoidosta ja keskuspankkien välisistä maksusuorituksista, joiden tavoitteena oli yhteinen valuuttavarantopolitiikka.

Vuonna 1976 rahaston tehtäväksi annettiin myös hallita ETY:n lainoja, joilla tuettiin tiettyjen jäsenmaiden maksutaseita. Kun Euroopan valuuttajärjestelmä ja Euroopan valuuttayksikkö ecu otettiin käyttöön vuonna 1979, rahaston tehtäväksi tulivat myös kaikki ecun perustamiseen, käyttöön ja siitä saataviin korkotuottoihin liittyvät tehtävät.

Rahaston hallintoneuvoston jäseniä olivat Euroopan talousyhteisön jäsenvaltioiden keskuspankkien pääjohtajien komiteaan kuuluvat keskuspankkien pääjohtajat sekä yksi Euroopan komission jäsen ja hänen mahdollinen varahenkilönsä. Hallintoneuvosto antoi ensimmäisessä kokouksessaan 14.5.1973 Kansainväliselle järjestelypankille tehtäväksi toimia välittäjänä ja suorittaa kaikki rahaston operaatiot saamiensa toimintaohjeiden mukaisesti.

Rahasto lakkautettiin 1.1.1994, jolloin Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMI) otti sen tehtävät hoitaakseen. Kansainvälinen järjestelypankki jatkoi rahaston operaatioiden suorittamista siirtymäkauden ajan 15.5.1995 asti.

Rahaston arkisto on paperimuodossa ja sisältää 153 arkistolaatikkoa. Materiaaliin sisältyy toimintaohjeita, päätöksiä ja hallintoneuvoston kokouksiin liittyviä dokumentteja sekä raportteja ja tiedoksiantoja Kansainvälisen järjestelypankin toimimisesta rahaston välittäjänä. Lisäksi arkistossa on dokumentaatiota ETY:n lainajärjestelyn perustamisesta sekä Kreikalle, Italialle ja Ranskalle myönnetyistä lainoista. Asiakirjat ovat pääasiassa vuosilta 1973–2002 (joitain dokumentteja vuodelta 1953), ja ne on laadittu yleensä englanniksi, ranskaksi ja saksaksi.

EMCF 1 Asema ja organisaatio
1953–1994 (pääasiassa 1973–1992)

EMCF 1.1 Perustaminen ja perustamisasiakirjat

Tässä alaosiossa käsitellään Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston perustamisen ja toiminnan oikeudellisia ja organisatorisia järjestelyitä. Alaosio kattaa myös yhteistyörahaston korvaamisen EMI:llä. Lisäksi se sisältää hallintoneuvoston hyväksymiä päätöksiä ja toimintaohjeita sekä yhteistyörahaston henkilöstösääntöjen työryhmän (Working Party on Staff Regulations) dokumentteja.

Etsi julkisesta asiakirjarekisteristä
1966–2002 (pääasiassa 1979–1995)

EMCF 1.2 Varainhoito ja rahoitusoperaatiot

Tässä alaosiossa on dokumentteja ETY:n lainoista Ranskalle (1983), Kreikalle (1985 ja 1991) sekä Italialle (1993). Lisäksi alaosiossa on tiedoksiantoja ja kuukausikatsauksia valuutta- ja kultaoperaatioista sekä muista operaatioista.

Etsi julkisesta asiakirjarekisteristä
EMCF 2 Kokoukset ja lausunnot
1973–1993

EMCF 2.1 Hallintoneuvoston ja muiden ryhmien kokoukset

Tässä alaosiossa on hallintoneuvoston kokousten esityslistoja, pöytäkirjoja ja muuta dokumentaatiota 14.5.1973–14.12.1993 välisenä aikana pidetyistä kokouksista sekä henkilöstösääntöjen työryhmän kokouksista ajalta 21.9.1973–30.4.1976.

Etsi julkisesta asiakirjarekisteristä
1973–1995

EMCF 2.2 Välittäjän ja Euroopan raha-asiain yhteistyörahaston raportit

Tässä alaosiossa on yhteistyörahaston toimintaa käsitteleviä lakisääteisiä raportteja sekä rahaston välittäjänä toimineen Kansainvälisen järjestelypankin raportteja Euroopan talousyhteisön otto- ja antolainauksesta ja yhteistyörahaston operaatioista.

Etsi julkisesta asiakirjarekisteristä

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut