Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Zašto je statistika važna?

19. listopada 2016. (posuvremenjeno 25. siječnja 2024.)

Održavamo kvalitetu statističkih podataka i pružamo vjerodostojne činjenice za javnu raspravu.

direktorica glavne uprave Statistika Silke Stapel Weber

Statistika – činjenice ili informacije dobivene iz skupa numeričkih podataka – ključna je za rad Europske središnje banke (ESB). Naš se rad na glavnom području monetarne politike kao i na područjima financijske stabilnosti ili nadzora banaka uvelike zasniva na visokokvalitetnim statističkim podatcima. Bez njih ne bismo mogli donositi utemeljene odluke koje utječu na svakodnevicu građana u državama u kojima se rabi euro.

Analize gospodarskih, monetarnih i financijskih kretanja koje se pripremaju za svaki sastanak o monetarnoj politici jasno pokazuju zašto su statistički podatci važni za ESB i za gospodarstvo. Ti su podatci jedan od glavnih elemenata koje Upravno vijeće uzima u obzir pri donošenju odluka o monetarnoj politici, a one utječu na kamatne stope koje plaćaju pojedinci i poduzeća. Statistika neizravno utječe na živote mnogih građana.

Važnost visokokvalitetne i neovisne statistike

Za dobre odluke potrebni su visokokvalitetni statistički podatci. Primjenjujemo stroge norme kako bi statistički podatci ESB-a bili točni, dosljedni i pravodobni te dobiveni u skladu s međunarodnim normama i bez vanjskih utjecaja. Neovisnost službene statistike suštinski je važna za njezinu kvalitetu. Ugrađena je u europsko zakonodavstvo kako bi se spriječili politički utjecaji i sukobi interesa koji bi mogli utjecati na pružanje podataka. Zahvaljujući tomu građani mogu vjerovati u točnost podataka na kojima se temelje politike koje utječu na njihovu svakodnevicu.

Važnost detaljnih podataka

U globalnoj financijskoj krizi postala je očita potreba za prikupljanjem relevantnih, detaljnijih podataka. Zbog toga statistički podatci središnjih banaka više ne obuhvaćaju samo agregirane podatke, koji uvijek uključuju prosječne vrijednosti, nego i detaljnije podatke, tzv. mikropodatke, kako bi se u ranoj fazi uočili znakovi upozorenja u financijskom sustavu, na primjer podatke na razini pojedinačnih kredita, transakcija i banaka.

Detaljni podatci mogu pridonijeti razumijevanju prijenosa monetarne politike u sve segmente gospodarstva. Osim toga, mogu biti korisni u oblikovanju budućih mjera politika i omogućiti pravodobniji odgovor politika.

Kao primjer naše uporabe detaljnih podataka možemo izdvojiti projekt ESB-a AnaCredit, koji obuhvaća nov skup podataka s detaljnim informacijama o pojedinačnim bankovnim kreditima u europodručju.

Poteškoće u prikupljanju detaljnih podataka

Prikupljanje detaljnih statističkih podataka može biti vrlo zahtjevno, osobito kada je riječ o odabiru metodologija i metoda izračuna kojima se postiže usporedivost u različitim državama.

Osim toga, nije jednostavno dobiti informacije od subjekata koji djeluju izvan bankovnog sustava a mogli bi utjecati na financijski sustav te time i na monetarnu politiku. Dva su primjera za to fondovi za ograničavanje rizika, odnosno ulagačka partnerstva u kojima ograničen broj pojedinačnih ili institucijskih ulagača udružuje novac, i banke u sjeni, odnosno subjekti koji pružaju usluge slične bankovnim uslugama, ali nemaju izravan pristup likvidnosti središnje banke i ne podliježu regulatornom nadzoru kao tradicionalne banke.

Nadalje, uvijek se mora štititi povjerljivost pojedinačnih podataka, osobito kada se nadzorni podatci rabe u aktivnostima koje se provode zajedno s vanjskim suradnicima.

Usklađivanje podataka je ključno

Usklađivanje podataka iznimno je važno jer omogućava smislene rezultate i pouzdane usporedbe. Na primjer, možemo biti sigurni da su uporabljeni podatci o inflaciji točni jer su izvedeni iz nacionalnih podataka koji se temelje na zajedničkom skupu definicija i klasifikacija, tj. jednakoj potrošačkoj košarici dobara i usluga.

Harmonizirani i standardizirani statistički podatci olakšavaju tvorcima politika oblikovanje pravodobnih i usmjerenih odgovora politika na kretanja u gospodarstvu europodručja.

Statistički podatci istodobno su javno dostupni bankama, poduzećima, kućanstvima i drugim izvještajnim jedinicama za njihove analize i usporedbe podataka.

Gdje pronaći statističke podatke ESB-a

U prikupljanju, razvoju i pripremi podataka ESB je, naravno, usmjeren na europodručje. Ključne podatke objavljujemo.

Možete pronaći širok spektar statističkih podataka na opsežnom ESB‑ovu portalu za podatke.

Na ESB-ovu portalu za podatke prikazano je sljedeće:

  • politika i tečajevi ESB-a / Eurosustava
  • statistika novca, kredita, bankarstva i financijskih tržišta
  • statistika platne bilance i drugih vanjskih kretanja
  • makroekonomska i sektorska statistika
  • statistika platnog prometa
  • nadzorna i bonitetna statistika
  • podatci povezani s inflacijom, drugim cijenama, troškovima, proizvodnjom i tržištima rada.

S ponosom ističemo da su statistički podatci Europskog sustava središnjih banaka jedan od dvaju europskih izvora visokokvalitetnih europskih statističkih podataka. To možemo zahvaliti bliskoj međusobnoj suradnji ESB‑a i nacionalnih središnjih banaka te njihovoj bliskoj suradnji s nacionalnim i međunarodnim statističkim uredima te institucijama EU-a, na primjer s Eurostatom.

Uronite u svijet statistike

Statistički podatci ključni su za donošenje utemeljenih odluka. Pružamo širok spektar službenih statističkih podataka o zdravlju gospodarstva.