SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Hvorfor er statistik vigtig?

19. oktober 2016 (opdateret 25. januar 2021)

Vi sikrer, at statistikken er af høj kvalitet, og leverer pålidelige fakta til den offentlige debat

Silke Stapel Weber, generaldirektør for statistik

Statistik – fakta eller oplysninger genereret ud fra et sæt af numeriske data – er af afgørende betydning for Den Europæiske Centralbank (ECB). En stor del af vores arbejde, hvad enten det drejer sig om vores centrale pengepolitiske funktion, finansiel stabilitet eller banktilsyn, afhænger af statistik af høj kvalitet. Den er en nødvendig forudsætning for, at vi kan træffe velbegrundede beslutninger, som påvirker dagligdagen for folk i de lande, der bruger euroen.

Analysen af den økonomiske, monetære og finansielle udvikling, der udarbejdes før hvert pengepolitisk møde, er et klart eksempel på, hvorfor statistik er vigtig for både ECB og økonomien. Denne statistik er et vigtigt input til Styrelsesrådets pengepolitiske beslutninger, og den påvirker således indirekte de renter, som borgere og virksomheder betaler. Indirekte påvirker statistik mange menneskers liv.

Det er vigtigt, at statistik er af høj kvalitet og er uafhængig

Velbegrundede beslutninger kræver statistik af høj kvalitet. Derfor overholder vi strenge standarder, så vi kan sikre, at ECB's statistikker er nøjagtige, konsekvente, rettidige og udarbejdet i overensstemmelse med internationale standarder uden indblanding udefra. Uafhængighed er et grundlæggende krav, som bidrager til at sikre den officielle statistiks kvalitet. Det er et krav i EU-lovgivningen for at undgå politisk indflydelse og interessekonflikter, der kan påvirke tilvejebringelsen af data. Det sikrer, at folk kan stole på dataene, når de anvendes som grundlag for politikker, der påvirker deres dagligdag.

Dataene skal være detaljerede

Den globale finansielle krise understregede nødvendigheden af at indsamle relevante og mere granulære data. Derfor omfatter centralbankstatistik ikke længere kun aggregater – som altid indebærer gennemsnit – men dækker også (mere detaljerede) mikrodata. Formålet er at identificere advarselssignaler i det finansielle system på et tidligt tidspunkt, fx i forbindelse med individuelle lån, transaktioner og banker.

Granulære data kan give en bedre indsigt i, hvordan pengepolitikken slår igennem i forskellige dele af økonomien. De kan bidrage til at forbedre udformningen af fremtidige politiske foranstaltninger og gøre det muligt at reagere mere rettidigt på politisk plan.

ECB's AnaCredit-projekt, der omfatter et nyt datasæt med detaljerede oplysninger om individuelle banklån i euroområdet, er et godt eksempel på, hvordan vi bruger granulære data.

Udfordringerne forbundet med at indsamle detaljerede data

Det kan være en stor udfordring at indsamle detaljeret statistisk information, navnlig hvad angår valg af metodik og beregningsmetoder, der sikrer, at de forskellige landes statistik kan sammenlignes.

Det er også en udfordring at indhente information fra enheder, der opererer uden for banksystemet, og som kan have en indvirkning på det finansielle system og dermed også på pengepolitikken. To eksempler på dette er hedgefonde – investeringspartnerskaber, der samler penge fra et begrænset antal enkeltinvestorer/institutionelle investorer i en pulje – og skyggebanker – enheder, der udbyder banklignende tjenester, men som ikke eksplicit har adgang til centralbanklikviditet og ikke er underlagt det lovmæssige tilsyn, som almindelige banker skal være underlagt.

Desuden skal det altid sikres, at individuelle data er fortrolige. Dette gælder især tilsynsdata, der anvendes til aktiviteter, som udføres i samarbejde med eksterne parter.

Dataharmonisering er et centralt aspekt

Dataharmonisering er også af afgørende betydning for, at der kan opnås anvendelige resultater og pålidelige sammenligninger. Vi kan fx stole på, at de anvendte inflationsdata er korrekte, fordi de stammer fra nationale data, som er baseret på fælles definitioner og klassifikationer, dvs. en indkøbskurv med de samme varer og tjenesteydelser.

Harmoniseret og standardiseret statistik gør det lettere for de politiske beslutningstagere at udforme rettidige og målrettede politiske reaktioner på den økonomiske udvikling i euroområdet.

Samtidig er statistikken offentligt tilgængelig for banker, virksomheder, husholdninger og andre rapporteringsenheder, så de kan anvende den i deres egen dataanalyse og benchmarking.

Sådan finder du ECB's statistik

Euroområdet er naturligvis det primære fokus for de statistikker, som ECB indsamler, udvikler og udarbejder. Vi deler også centrale data.

Du kan hente en bred vifte af statistikker i vores omfattende ECB Data Portal.

På ECB Data Portal findes findes:

  • ECB's/Eurosystemets pengepolitiske renter og valutakurser
  • penge-, udlåns-, bank- og finansmarkedsstatistikker
  • betalingsbalancestatistik og anden relateret udlandsstatistik
  • makroøkonomisk statistik og sektorstatistik
  • betalingsstatistik
  • tilsynsmæssig statistik
  • data i relation til inflation, andre priser, omkostninger, produktion og arbejdsmarkeder

Det Europæiske System af Centralbanker er stolt af at være en af to europæiske kilder til europæisk statistik af høj kvalitet. Dette er muligt takket være et tæt samarbejde mellem ECB og de nationale centralbanker og med EU-institutioner og nationale og internationale statistiske kontorer, herunder Eurostat, EU's statistiske kontor.

Gå på opdagelse i vores verden af statistik

Statistik er nødvendig for at træffe beslutninger på et informeret grundlag. Vi stiller en bred vifte af officielle statistikker om økonomiens sundhedstilstand til rådighed.