Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

De ce sunt importante statisticile?

19 octombrie 2016 (ultima actualizare: 25 ianuarie 2024)

Protejăm calitatea statisticilor și contribuim cu date de încredere la dezbaterea publică

Silke Stapel Weber, directoare generală, DG Statistică

Statisticile – informații sau date generate pornind de la un set de date numerice – prezintă o importanță deosebită pentru Banca Centrală Europeană (BCE). O mare parte din activitatea noastră, indiferent dacă este legată de funcția noastră principală de politică monetară, de stabilitatea financiară sau de supravegherea bancară, depinde de statistici de înaltă calitate, indispensabile pentru adoptarea de decizii avizate care afectează viața de zi cu zi a cetățenilor din țările care utilizează euro.

Analiza evoluțiilor economice, monetare și financiare elaborată pentru fiecare ședință de politică monetară demonstrează în mod clar de ce sunt importante statisticile pentru BCE și pentru economie. Aceste date reprezintă o contribuție esențială la adoptarea de către Consiliul guvernatorilor a deciziilor de politică monetară, care, la rândul lor, influențează ratele dobânzilor pe care cetățenii și companiile le plătesc. Statisticile afectează, în mod indirect, viețile multor persoane.

Importanța unor statistici de înaltă calitate și independente

Deciziile solide necesită statistici de înaltă calitate. Aderăm așadar la standarde stricte pentru a asigura acuratețea, consecvența și operativitatea statisticilor BCE, precum și producerea acestora în concordanță cu standardele internaționale, fără interferențe din exterior. Independența statisticilor oficiale este primordială pentru protejarea calității acestora. Consacrarea acesteia în legislația europeană are scopul de a evita influențele politice și conflictele de interese care ar putea afecta furnizarea de date. Prin urmare, cetățenii pot avea încredere în aceste date atunci când sunt utilizate ca bază pentru politicile care le afectează viața de zi cu zi.

Importanța datelor detaliate

Criza financiară mondială recentă a evidențiat necesitatea colectării de date relevante, cu un caracter granular mai pronunțat. În consecință, domeniul de aplicare a statisticilor băncilor centrale nu se limitează la date agregate, care presupun, în mod invariabil, valori medii, incluzând și microdate (date mai detaliate), cu scopul de a identifica într-o etapă timpurie semnalele de avertizare din sistemul financiar, de exemplu la nivelul împrumuturilor, al tranzacțiilor și al băncilor individuale.

Datele granulare pot conduce la o mai bună înțelegere a modului în care politica monetară este transmisă în diferite sectoare ale economiei. Acestea pot contribui la îmbunătățirea elaborării viitoarelor măsuri de politică monetară și pot permite o reacție mai oportună din partea politicilor.

Proiectul AnaCredit al BCE, care presupune un nou set de date cu informații detaliate privind creditele bancare individuale în zona euro, reprezintă un exemplu notabil privind modul în care utilizăm datele granulare.

Dificultățile colectării de date detaliate

Colectarea de informații statistice detaliate poate fi destul de dificilă, în special din perspectiva alegerii unor metodologii și metode de calcul care să asigure comparabilitatea între țări.

O dificultate suplimentară constă în obținerea de informații de la entitățile care funcționează în afara sistemului bancar și care pot avea un impact asupra sistemului financiar și, implicit, asupra politicii monetare. Două exemple sunt: fondurile speculative – parteneriate de investiții care reunesc fondurile unui număr limitat de investitori individuali/instituționali – și băncile din sectorul paralel – entități care furnizează servicii similare băncilor, dar fără acces explicit la lichiditate de la banca centrală și fără monitorizarea reglementară impusă în cazul băncilor tradiționale.

De asemenea, trebuie asigurată întotdeauna confidențialitatea datelor individuale, în special a datelor de supraveghere utilizate în cadrul activităților desfășurate în comun cu părți externe.

Armonizarea datelor – un aspect esențial

Armonizarea datelor este, de asemenea, fundamentală, întrucât permite obținerea unor rezultate pertinente și realizarea de comparații fiabile. De exemplu, putem fi încrezători în acuratețea datelor privind inflația utilizate, întrucât sunt derivate din date naționale bazate pe un set comun de definiții și clasificări, cu alte cuvinte pe același tip de coș de consum care conține bunuri și servicii.

Armonizarea și standardizarea datelor statistice facilitează reacții prompte și țintite în materie de politici din partea factorilor de decizie la evoluțiile economice din zona euro.

În același timp, statisticile sunt puse la dispoziția publicului pentru ca băncile, companiile, gospodăriile populației și alți agenți raportori să le utilizeze în cadrul propriilor analize de date și analize comparative.

Cum pot fi găsite statisticile BCE?

În mod firesc, zona euro reprezintă tema principală a statisticilor colectate, elaborate și pregătite de BCE. De asemenea, partajăm datele principale.

Poți obține o mare varietate de date statistice de pe exhaustivul portal de date al BCE.

Printre acestea se numără:

  • ratele dobânzilor reprezentative și cursurile de schimb ale BCE/Eurosistemului;
  • statistici privind piețele monetare, de credit, bancare şi financiare;
  • statistici privind balanța de plăți și alte statistici externe;
  • statistici macroeconomice și sectoriale;
  • statistici privind plățile;
  • statistici în materie de supraveghere și prudențiale;
  • date referitoare la inflație, alte prețuri, costuri, producție și piețele forței de muncă.

Sistemul European al Băncilor Centrale are mândria de a fi una dintre cele două surse de statistici europene de înaltă calitate. Acest lucru se datorează cooperării strânse dintre BCE și băncile centrale naționale, precum și cu instituții ale UE și institute naționale și internaționale de statistică, inclusiv Oficiul pentru Statistică al UE, Eurostat.

Explorează universul statisticilor noastre

Statisticile sunt esențiale pentru luarea deciziilor în cunoștință de cauză. Oferim o mare varietate de statistici oficiale privind starea de sănătate a economiei.