Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

Kodėl statistika yra svarbi?

2016 10 19 (atnaujinta 2024 m. sausio 25 d.)

Užtikriname statistikos kokybę ir viešai skelbiame patikimus faktus

Statistikos generalinio direktorato vadovė Silke Stapel Weber

Statistika – iš skaitinių duomenų rinkinio gauti faktai arba informacija – yra kritiškai svarbi Europos Centriniam Bankui (ECB). Didžioji mūsų darbo dalis, ar tai būtų susiję su mūsų pagrindine pinigų politikos funkcija, finansiniu stabilumu ar bankų priežiūra, priklauso nuo aukštos kokybės statistikos. Tai nulemia būtinybė priimti informacija pagrįstus sprendimus, darančius poveikį eurą naudojančiose šalyse gyvenančių žmonių kasdieniam gyvenimui.

Prieš kiekvieną posėdį pinigų politikos klausimais atliekama ekonominės, pinigų ir finansinės raidos analizė yra puikus pavyzdys, kodėl ECB ir ekonomikai yra svarbi statistika. Valdančiajai tarybai priimant sprendimus dėl pinigų politikos, vėliau turinčius įtakos palūkanų normoms, kurias moka žmonės ir verslo įmonės, statistika atlieka labai svarbų vaidmenį. Netiesiogiai statistika turi įtakos daugelio žmonių gyvenimui.

Aukštos kokybės ir nepriklausomos statistikos svarba

Tinkamiems sprendimams priimti reikia kokybiškų statistinių duomenų. Todėl, norėdami užtikrinti, kad ECB statistika būtų tiksli, nuosekli, teikiama laiku ir rengiama laikantis tarptautinių standartų ir be išorinio įsikišimo, laikomės griežtų standartų. Oficialiosios statistikos nepriklausomumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti jos kokybę. Tai įtvirtinta Europos teisės aktuose, kad būtų išvengta politinės įtakos ir interesų konfliktų, kurie galėtų turėti įtakos duomenų teikimui. Taip užtikrinama, kad žmonės galėtų pasitikėti tokiais duomenimis, kuriais remiamasi formuojant politiką, darančią poveikį jų kasdieniam gyvenimui.

Išsamių duomenų svarba

Per pasaulinę finansų krizę paaiškėjo, kaip svarbu rinkti susijusius ir neapibendrintus duomenis. Todėl centrinių bankų statistikos ribos plečiasi ir apima ne vien tik suvestinius rodiklius (o jie visada susiję su vidurkiais), bet ir mikro (išsamesnius) duomenis, kad dar ankstyvoje stadijoje finansų sistemoje būtų galima pastebėti įspėjamuosius ženklus, pavyzdžiui, atskirų paskolų, sandorių ir bankų lygmeniu.

Neapibendrinti duomenys gali padėti geriau suprasti, kaip pinigų politika perduodama įvairioms ekonomikos sritims. Jie gali padėti pagerinti politikos priemonių rengimą ateityje ir sudaryti sąlygas spartesniam politiniam atsakui.

ECB projektas „AnaCredit“, naujas duomenų rinkinys, kuriame kaupiama išsami informacija apie bankų paskolas euro zonoje, yra paminėtinas pavyzdys, kaip mes naudojame neapibendrintus duomenis.

Išsamių duomenų rinkimo sunkumai

Rinkti išsamią statistinę informaciją gali būti gana sudėtinga, ypač pasirenkant metodikas ir skaičiavimo metodus, užtikrinančius duomenų palyginamumą tarp šalių.

Kitas uždavinys – gauti informaciją iš subjektų, veikiančių už bankų sistemos ribų ir galinčių turėti įtakos finansų sistemai, taigi ir pinigų politikai. Du geri pavyzdžiai būtų rizikos draudimo fondai (investicijų partnerystės, kuriose sutelkti riboto skaičiaus asmenų ir (arba) institucinių investuotojų pinigai) ir šešėliniai bankai (subjektai, teikiantys panašias paslaugas kaip ir bankai, tačiau neturintys galimybės naudotis centrinio banko likvidumu ir nepatenkantys į teisės aktais nustatytą priežiūrą kaip įprastiniai bankai).

Taip pat visada reikia užtikrinti atskirų duomenų konfidencialumą, ypač tais atvejais, kai priežiūrai reikalingi duomenys naudojami tam tikruose procesuose, vykdomuose kartu su išorės subjektais.

Duomenų suderinimas – svarbiausias aspektas

Labai svarbu, kad duomenys būtų suderinti, nes tik turint tokius duomenis gaunami prasmingi rezultatai ir galimi patikimi palyginimai. Pavyzdžiui, esame tikri dėl naudojamų infliacijos duomenų tikslumo, nes jie gauti iš nacionalinių duomenų, parengtų laikantis vienodų apibrėžčių ir klasifikavimo, arba, kitaip tariant, naudojant tokį patį prekių ir paslaugų krepšelį.

Suderinti ir standartizuoti statistiniai duomenys padeda politikos formuotojams parengti savalaikį ir tikslinį politinį atsaką į ekonominius pokyčius euro zonoje.

Tuo pačiu metu statistiniai duomenys yra skelbiami viešai, kad bankai, įmonės, namų ūkiai ir kiti atskaitingieji agentai galėtų jais naudotis savo duomenų analizei ir lyginamajai analizei.

Kaip rasti ECB statistiką

Savaime suprantama, kad rinkdamas ir rengdamas statistiką ECB daugiausia dėmesio skiria euro zonai. Be to, mes dalijamės pagrindiniais duomenimis.

Įvairių statistinių duomenų rasite mūsų išsamiame ECB duomenų portale.

ECB duomenų portale skelbiama:

  • ECB / Eurosistemos politikos palūkanų normos ir valiutų kursai,
  • pinigų, kredito, bankų ir finansų rinkų statistika,
  • mokėjimų balansas ir kita išorės sektoriaus statistika,
  • makroekonominė ir sektorių statistika,
  • mokėjimų statistika,
  • priežiūros ir rizikos ribojimo statistika,
  • su infliacija, kitomis kainomis, sąnaudomis, gamyba ir darbo rinkomis susijusi statistika.

Europos centrinių bankų sistema didžiuojasi tuo, kad yra vienas iš dviejų europinių aukštos kokybės Europos statistikos šaltinių. Tai įmanoma dėl glaudaus ECB ir nacionalinių centrinių bankų, taip pat ES institucijų ir nacionalinių bei tarptautinių statistikos tarnybų, įskaitant ES statistikos biurą Eurostatą, bendradarbiavimo.

Patyrinėkite mūsų statistiką

Statistika yra būtina norint priimti pagrįstus sprendimus. Teikiame įvairius oficialius statistinius duomenis apie ekonomikos būklę.