Keresési lehetőségek
Kezdőlap Média Kisokos Kutatás és publikációk Statisztika Monetáris politika Az €uro Fizetésforgalom és piacok Karrier
Javaslatok
Rendezési szempont

Miért számítanak a statisztikák?

2016. október 19. (Frissítés időpontja: 2024. január 25.)

Vigyázunk a statisztikák minőségére, és megbízható tényadatokat biztosítunk a nyilvános vitához

Silke Stapel Weber, statisztikai főigazgató

A statisztikák – számadatokból képzett tényadatok vagy információegységek – elengedhetetlenek az Európai Központi Bank (EKB) munkájához. Munkánk nagy része – legyen szó alapvető monetáris politikai funkciónkról, a pénzügyi stabilitásról vagy a bankfelügyeletről – a jó színvonalú statisztikáktól függ, amelyek a megalapozott döntések előfeltételei, amelyek kihatnak az eurót használó országokban élők mindennapjaira.

A gazdasági, monetáris és pénzügyi folyamatoknak az egyes monetáris politikai ülések előtt készített elemzése jól példázza a statisztikák jelentőségét az EKB és a gazdaság számára. A statisztikák ugyanis kiemelten fontos adalékok a Kormányzótanács monetáris politikai döntéseihez, amelyek pedig a lakosság és a vállalkozások által fizetendő kamatot befolyásolják. A statisztikák tehát sokak életét érintik közvetve.

A magas színvonalú és független statisztikák jelentősége

A helyes döntéshez jó minőségű adatok kellenek. Szigorú normák alkalmazásával biztosítjuk az EKB-statisztikák pontosságát, következetességét és időszerűségét, valamint hogy összeállításuk külső beavatkozástól mentesen megfeleljen a nemzetközi szabványoknak. A hivatalos statisztikák függetlensége nélkülözhetetlen előfeltétele a minőségüknek. Az európai jogszabályokban rögzítve van, hogy el kell kerülni a politikai befolyást és az adatszolgáltatást esetleg befolyásoló összeférhetetlenséget. Ennek köszönhetően az emberek megbízhatnak a hasonló adatokban, amikor azok a mindennapi életüket érintő intézkedések alapját képezik.

A részletes adatok jelentősége

A pénzügyi világválság rávilágított arra, hogy releváns, nagyobb részletezettségű (granuláris) adatokat kell gyűjteni. A központi banki statisztikák hatóköre ennélfogva túlmutat az aggregátumokon – amelyek mindig átlagokat tartalmaznak –, és kiterjed a mikro- (részletesebb) adatokra is azért, hogy a pénzügyi rendszer figyelmeztető jelzéseit idejekorán észlelhessük például az egyéni hitelek, tranzakciók és bankok szintjén.

A nagyobb részletezettségű adatok alapján jobban megismerhető, hogy a monetáris politika hogyan továbbítódik a gazdaság különböző pontjaiba. Segíthetnek a jobb jövőbeli szakpolitikai intézkedések kialakításában, és lehetővé teszik az időszerűbb szakpolitikai válaszlépéseket .

Az EKB AnaCredit projektje – az egyes euroövezeti bankhitelekről részletes információkat tartalmazó új adattár – jól példázza az említett granuláris adatok felhasználását.

A részletes adatgyűjtéshez kapcsolódó kihívások

A részletes statisztikai adatok gyűjtése nehéz feladatnak bizonyulhat, különös tekintettel az országok közötti összehasonlíthatóságot biztosító módszertanok és számítási módszerek kiválasztására.

További megoldandó feladat a bankrendszeren kívül működő olyan szervezetektől való információszerzés, amelyek esetlegesen kihatnak a pénzügyi rendszerre és így a monetáris politikára is. Két ilyen szervezet a fedezeti alap, amely korlátozott számú egyén vagy intézményi befektető pénzét vonja össze, és az árnyékbank, amely ugyan bankjellegű szolgáltatásokat nyújt, mégsem fér hozzá explicit módon jegybankpénzhez, és nincs a rendes bankoknál kötelező szabályozói felvigyázás alatt.

Ezenkívül az egyedi adatok titkosságára is gondot kell fordítani, különösen ha olyan felügyeleti adatokról van szó, amelyeket valamely külső féllel együtt folyó tevékenység során használunk.

Kulcskérdés az adatharmonizálás

Az adatharmonizálás kiemelten fontos a jól használható eredmények és a megfelelő összehasonlíthatóság biztosítása szempontjából. Az inflációs adatok pontosságában például azért is megbízhatunk, mert közös definíció- és osztályozási rendszeren alapuló országos adatokból számítjuk őket, tehát ugyanarra az áru- és szolgáltatáskosárra vonatkoznak.

A harmonizált és szabványosított statisztikák megkönnyítik a döntéshozók számára, hogy időben és célzottan tervezzék meg az euroövezet gazdasági folyamataira adandó válaszlépéseket.

Ugyanakkor a statisztikákat nyilvánosan hozzáférhetővé tesszük a bankok, a vállalkozások, a háztartások és más adatszolgáltatók számára, hogy saját elemzéseikben és teljesítményértékeléseikben felhasználhassák őket.

Hogyan lehet megtalálni az EKB statisztikáit?

Az EKB statisztikai adatgyűjtésének, fejlesztési és összeállító munkájának középpontjában természetesen az euroövezet áll. A legfontosabb adatokat emellett közzétesszük.

Sokféle statisztika megtalálható az átfogó ECB Data Portal (EKB adatportál) honlapon.

Az EKB adatportálja a következőket tartalmazza:

  • az EKB/eurorendszer irányadó kamatlábai és árfolyamai
  • pénz-, hitel-, bank-, és pénzügyi piaci statisztikák
  • a fizetésimérleg- és egyéb külső statisztikák
  • makrogazdasági és ágazati statisztikák
  • fizetésforgalmi statisztikák
  • felügyeleti és prudenciális statisztikák
  • az inflációra, egyéb árakra, költségekre, kibocsátásra és munkaerőpiacokra vonatkozó adatok

A Központi Bankok Európai Rendszere büszke arra, hogy egyike a kiváló minőségű európai statisztikák két forrásának. Ez az EKB és a nemzeti központi bankok közötti szoros együttműködésnek, az uniós intézményekkel, valamint a nemzeti és nemzetközi statisztikai hivatalokkal, köztük az EU Eurostat statisztikai hivatalával való szoros együttműködésnek köszönhető.

Fedezze fel a statisztikák birodalmát!

A statisztika a megalapozott döntéshozatal előfeltétele. A gazdaság megfelelő állapotát leíró hivatalos statisztikák széles körét biztosítjuk.