Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Zakaj je statistika pomembna?

19. oktober 2016 (zadnja sprememba: 25. januar 2024)

Varujemo kakovost statistike in za namene javnih razprav pripravljamo verodostojne podatke

Silke Stapel Weber, generalna direktorica generalnega direktorata Statistika

Statistika – podatki oziroma informacije, pridobljene iz niza posameznih številčnih vrednosti – je za ECB ključnega pomena. Za večino našega dela, naj bo povezano z osrednjo funkcijo, tj. z denarno politiko, oziroma s finančno stabilnostjo ali bančnim nadzorom, so potrebni visoko kakovostni statistični podatki. To je nujno za sprejemanje utemeljenih odločitev, ki vplivajo na vsakodnevno življenje ljudi v državah, ki uporabljajo euro.

Dober primer pomena statističnih podatkov za ECB in gospodarstvo je analiza gospodarskih, denarnih in finančnih gibanj, ki se pripravlja za vsako sejo o denarni politiki. Statistični podatki so eden od ključnih elementov pri sprejemanju sklepov Sveta ECB o denarni politiki, ki nato vplivajo na obrestne mere, ki veljajo za posameznike in podjetja. Statistika posredno vpliva na življenje mnogih ljudi.

Pomen kakovostne in neodvisne statistike

Za dobre odločitve so potrebni kakovostni statistični podatki. Zato se držimo strogih standardov, ki zagotavljajo, da so statistični podatki ECB točni, konsistentni in pravočasni ter pripravljeni v skladu z mednarodnimi standardi in brez zunanjega vmešavanja. Neodvisnost uradnih statističnih podatkov je temeljnega pomena za varovanje njihove kakovosti. To je zapisano v evropski zakonodaji, s čimer se preprečujeta politični vpliv in nasprotje interesov, ki bi lahko prizadela pripravo podatkov. Tako lahko ljudje zaupajo podatkom, ko se uporabljajo kot podlaga za različne politike, ki vplivajo na njihovo vsakodnevno življenje.

Pomen podrobnih podatkov

Med globalno finančno krizo se je pokazala potreba po zbiranju relevantnih in podrobnejših podatkov. Statistični podatki centralnih bank zato ne obsegajo več samo agregiranih podatkov, ki neogibno vključujejo povprečja, temveč tudi podrobnejše mikropodatke, s katerimi je mogoče že v zgodnji fazi identificirati opozorilne signale v finančnem sistemu, na primer na ravni posameznih posojil, transakcij in bank.

S podrobnimi podatki je mogoče bolje razumeti, kako poteka transmisija denarne politike v različne dele gospodarstva. Prispevajo lahko k boljšemu oblikovanju prihodnjih ukrepov denarne politike ter omogočajo bolj pravočasno odzivanje politike.

Dober primer uporabe podrobnih podatkov je projekt ECB AnaCredit, ki vključuje nov podatkovni niz s podrobnimi informacijami o posameznih bančnih posojilih v euroobmočju.

Izzivi pri zbiranju podrobnih podatkov

Zbiranje podrobnih statističnih podatkov je lahko precej zahtevno, še posebej z vidika izbora metodologij in metod za izračun, ki naj bi zagotavljale primerljivost med državami.

Dodaten izziv je pridobivanje informacij od subjektov, ki poslujejo zunaj bančnega sistema in lahko vplivajo na finančni sistem in torej tudi na denarno politiko. Taki so na primer hedge skladi (naložbena partnerstva, ki združujejo vložke manjšega števila posameznih ali institucionalnih vlagateljev) in banke v senci (subjekti, ki ponujajo podobne storitve kot banke, vendar brez izrecnega dostopa do likvidnosti centralne banke ter brez regulativnega nadzora, ki se izvaja v primeru običajnih bank).

Poleg tega je treba vedno zagotoviti zaupnost posameznih podatkov, še posebej, kadar gre za nadzorniške podatke, uporabljene pri aktivnostih, ki se izvajajo skupaj z zunanjimi strankami.

Harmonizacija podatkov je ključna

Zelo je pomembna tudi harmonizacija podatkov, saj zagotavlja smiselne rezultate in zanesljive primerjave. Lahko smo npr. prepričani, da so podatki o inflaciji točni, ker so izpeljani iz nacionalnih podatkov, ki temeljijo na skupnem nizu opredelitev in klasifikacij – z drugimi besedami, na podlagi enake košarice izdelkov in storitev.

S harmoniziranimi in standardiziranimi statističnimi podatki lahko nosilci politik lažje oblikujejo pravočasne in ciljno usmerjene odzive politik na gospodarska gibanja v euroobmočju.

Hkrati so statistični podatki javno dostopni bankam, podjetjem, gospodinjstvom in drugim poročevalskim enotam, ki jih lahko uporabljajo pri svojih podatkovnih in primerjalnih analizah.

Kako najti statistiko ECB

Statistični podatki, ki jih zbiramo, razvijamo in pripravljamo v ECB, se seveda osredotočajo na euroobmočje. Ključne podatke dajemo na voljo tudi drugim.

Široka paleta statističnih podatkov je na voljo na izčrpnem podatkovnem portalu ECB.

Podatkovni portal ECB vsebuje:

  • obrestne mere denarne politike in devizne tečaje ECB/Eurosistema
  • statistične podatke o denarju, kreditiranju, bančništvu in finančnih trgih
  • statistične podatke o plačilni bilanci in drugih zunanjih gibanjih
  • makroekonomske in sektorske statistične podatke
  • statistične podatke o plačilih
  • statistične podatke v zvezi z nadzorom ter skrbnim in varnim poslovanjem bank
  • podatke o inflaciji, drugih cenah, stroških, gospodarski aktivnosti in trgu dela

Evropski sistem centralnih bank je ponosen na to, da je eden od dveh evropskih virov za visoko kakovostne evropske statistične podatke. To je zasluga tesnega sodelovanja med ECB in nacionalnimi centralnimi bankami kakor tudi sodelovanja z institucijami EU ter nacionalnimi in mednarodnimi statističnimi uradi, vključno z Eurostatom, statističnim uradom EU.

Potopite se v svet statistike

Statistika je ključna za premišljene odločitve. Pripravljamo široko paleto uradnih statističnih podatkov o zdravju gospodarstva.