European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Konsolidirani financijski izvještaj Eurosustava

16. srpnja 2021.
Imovina (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Zlato i potraživanja u zlatu 514 693 0
2 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 354 945 −147
  2.1 Potraživanja od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) 87 065 0
  2.2 Salda kod banaka i ulaganja u vrijednosne papire, inozemni krediti i ostala inozemna imovina 267 880 −147
3 Potraživanja od rezidenata europodručja nominirana u stranoj valuti 25 402 613
4 Potraživanja od nerezidenata europodručja nominirana u eurima 10 260 −442
  4.1 Salda kod banaka, ulaganja u vrijednosne papire i krediti 10 260 −442
  4.2 Potraživanja koja proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
5 Krediti kreditnim institucijama europodručja povezani s operacijama monetarne politike, nominirani u eurima 2 216 790 −30
  5.1 Glavne operacije refinanciranja 42 −30
  5.2 Operacije dugoročnijeg refinanciranja 2 216 748 0
  5.3 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  5.4 Obratne strukturne operacije 0 0
  5.5 Mogućnost granične posudbe od središnje banke 0 0
  5.6 Krediti povezani s pozivom na uplatu marže 0 0
6 Ostala potraživanja od kreditnih institucija europodručja nominirana u eurima 31 654 −1 273
7 Vrijednosni papiri rezidenata europodručja nominirani u eurima 4 466 711 28 202
  7.1 Vrijednosni papiri koji se drže za potrebe monetarne politike 4 280 153 27 872
  7.2 Ostali vrijednosni papiri 186 557 330
8 Dug opće države nominiran u eurima 22 142 0
9 Ostala imovina 308 060 −2 816
Ukupno imovina 7 950 657 24 108
Obveze (mil. EUR) Stanje Razlika u odnosu na prethodni tjedan zbog transakcija
Može se dogoditi da zbroj/međuzbroj ne budu točni zbog zaokruživanja.
1 Novčanice u optjecaju 1 491 738 3 027
2 Obveze prema kreditnim institucijama europodručja povezane s operacijama monetarne politike, nominirane u eurima 4 430 580 −34 370
  2.1 Tekući računi (koji obuhvaćaju sustav minimalnih pričuva) 3 610 639 −60 859
  2.2 Mogućnost deponiranja kod središnje banke 818 089 26 440
  2.3 Oročeni depoziti 0 0
  2.4 Obratne operacije fine prilagodbe 0 0
  2.5 Depoziti povezani s pozivom na uplatu marže 1 852 48
3 Ostale obveze prema kreditnim institucijama europodručja nominirane u eurima 20 764 2 638
4 Izdani dužnički certifikati 0 0
5 Obveze prema ostalim rezidentima europodručja nominirane u eurima 752 247 58 721
  5.1 Opća država 650 459 50 297
  5.2 Ostale obveze 101 788 8 424
6 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u eurima 277 605 −936
7 Obveze prema rezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 10 296 14
8 Obveze prema nerezidentima europodručja nominirane u stranoj valuti 2 475 −212
  8.1 Depoziti, salda i ostale obveze 2 475 −212
  8.2 Obveze koje proizlaze iz kredita u sklopu ERM II 0 0
9 Protustavka posebnim pravima vučenja koja dodjeljuje MMF 55 795 0
10 Ostale obveze 302 098 −4 775
11 Računi revalorizacije 497 589 0
12 Kapital i pričuve 109 471 0
Ukupno obveze 7 950 657 24 108
Annexes
20 July 2021