SØGEMULIGHEDER
Home Medier Explainers Forskning & Publikationer Statistik Pengepolitik Euroen Betalinger & Markeder Karriere & Job
Forslag
Sortér efter

Eurosystemets konsoliderede balance

16. juli 2021
Aktiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Guld og tilgodehavender i guld 514.693 0
2 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet 354.945 −147
  2.1 Tilgodehavender hos IMF 87.065 0
  2.2 Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver 267.880 −147
3 Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet 25.402 613
4 Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet 10.260 −442
  4.1 Banktilgodehavender, værdipapirer og lån 10.260 −442
  4.2 Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
5 Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 2.216.790 −30
  5.1 Primære markedsoperationer 42 −30
  5.2 Langfristede markedsoperationer 2.216.748 0
  5.3 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  5.4 Strukturelle markedsoperationer 0 0
  5.5 Marginal udlånsfacilitet 0 0
  5.6 Udlån i forbindelse med marginbetalinger 0 0
6 Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet 31.654 −1.273
7 Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet 4.466.711 28.202
  7.1 Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde 4.280.153 27.872
  7.2 Andre værdipapirer 186.557 330
8 Offentlig forvaltning og service - gæld i euro 22.142 0
9 Andre aktiver 308.060 −2.816
Aktiver i alt 7.950.657 24.108
Passiver (mio. euro) Balance Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner
På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis.
1 Seddelomløb 1.491.738 3.027
2 Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer 4.430.580 −34.370
  2.1 Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) 3.610.639 −60.859
  2.2 Indlånsfacilitet 818.089 26.440
  2.3 Tidsindskud 0 0
  2.4 Finjusterende markedsoperationer 0 0
  2.5 Indskud i forbindelse med marginbetalinger 1.852 48
3 Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet 20.764 2.638
4 Udstedte gældsbeviser 0 0
5 Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet 752.247 58.721
  5.1 Offentlig forvaltning og service 650.459 50.297
  5.2 Andre forpligtelser 101.788 8.424
6 Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet 277.605 −936
7 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet 10.296 14
8 Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet 2.475 −212
  8.1 Indlån og andre forpligtelser 2.475 −212
  8.2 Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 0 0
9 Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF 55.795 0
10 Andre forpligtelser 302.098 −4.775
11 Revalueringskonti 497.589 0
12 Kapital og reserver 109.471 0
Passiver i alt 7.950.657 24.108
Annexes
20 July 2021